Aktuality

Geograf a environmentalista Mikuláš Huba dostal Rad Ľudovíta Štúra I. triedy

Vložil(a): S. Ščepán, 25.1.2018, videné 531-krát

Geografa, environmentalistu, vysokoškolského pedagóga, publicistu a občianskeho aktivistu prof. Mikuláša Hubu, CSc. poctil prezident SR Andrej Kiska udelením štátneho vyznamenania – Radu Ľudovíta Štúra I. triedy. S odstupom niekoľkých dní sa vtrátime k oceneniu, ktoré je vyjadrením uznania za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike.

Prezident Andrej Kiska v pondelok 1. januára 2018 pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky udelil štátne vyznamenania 25 osobnostiam: „Je pre mňa obzvlášť veľkou poctou oceniť výnimočných ľudí za ich výnimočný celoživotný prínos pre našu krajinu práve dnes, keď Slovenská republika oslavuje 25 rokov svojho vzniku. Aj vďaka vám môže byť toto výročie existencie slobodného demokratického Slovenska oslavou profesionality a nevšedného nadania, prehliadkou silných osobných príkladov a vzorov pre náš všetkých,”  zaznelo v príhovore prezidenta.

A ako na dekorovanie najvyšším štátnym vyznamenaním reagoval Mikuláš Huba? „Vnímam toto ocenenie ako kolektívne. Je to podľa mňa prejav uznania celej ochranárskej komunite na Slovensku i v zahraničí, s ktorou som mal možnosť dlhé desaťročia  spolupracovať, ale aj ocenenie mojich kolegov a kolegýň z akademického a univerzitného prostredia. V prvom rade z Geografického ústavu SAV, ale aj ľudí z mnohých iných pracovísk, s ktorými som sa stretol pri riešení vedeckých projektov, počas viac ako desiatich rokov pôsobenia v Sneme SAV, ale aj pri podpore kritického myslenia. V úsilí o lepšie podmienky pre vedu a výskum na Slovensku, či pri propagácii dosiahnutých výsledkov v parlamente, médiách a na verejnosti. Zároveň chcem veriť, že je to aj predzvesť toho, že pán prezident chce viac pozornosti venovať aj závažným environmentálnym problémom, ktorým naša spoločnosť čelí“.

Mikuláš Huba sa narodil v roku 1954 v Bratislave. Študoval geografiu na Prírodovedeckej fakulte UK. Od roku 1978 až dosiaľ pracuje v Geografickom ústave SAV. Jeho bádateľsky záujem sa sústreďuje na problematiku životného prostredia, kultúrnej krajiny a udržateľného rozvoja z pohľadu geografie. Je autorom a spoluautorom 285 časopiseckých publikácií a 22 monografií so značným domácim i zahraničným ohlasom.

Bol poslancom Slovenskej národnej rady (predseda Výboru pre životné prostredie a ochranu prírody) a Národnej rady Slovenskej republiky (predseda Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie), predsedom Rady Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia a členom Rady vlády pre trvalo udržateľný rozvoj. Aktívne za zúčastnil na Summite Zeme v Rio de Janeiro i na Summite o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu, ako aj na siedmych paneurópskych konferenciách ministrov životného prostredia. Ako poradca a regionálny koordinátor spolupracoval s Programom globálnej bezpečnosti Univesity of Cambridge a absolvoval prestíže zahraničné stáže.

Bol jedným z kľúčových tvorcov a spoluvydavateľom publikácie Bratislava/nahlas z októbra 1987, ktorá priniesla kritický pohľad na stav životného prostredia a komplexne analyzovala jeho nepriaznivý stav. Spolu s ostatnými autormi pripravil tristo odporúčaní na zlepšenie. Dokument vyvolal značný ohlas doma i v zahraničí, osobitne po tom, ako vtedajší režim rozpútal proti autorom represívnu kampaň.

Za svoju vedeckú prácu a občianske aktivity získal množstvo ocenení doma i v zahraničí (napr. 2x Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť, Miléniová cena za zásluhy pri ochrane životného prostredia, Cena za pomoc pri záchrane pamiatkovej rezervácie a lokality UNESCO Vlkolínec, Cena talianskej Nadácie LANZA, Cena Josefa Vavrouška – Nadace Charty΄77, Ocenenie Rozvojového programu OSN-UNDP, Ocenenie Nemeckej zahraničnej spoločnosti: Veľvyslanec životného prostredia, Čestná cena Dominika Tatarku a Čestná plaketa SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách).

Vladimír Ira (Zdroje: TASR, www.prezident.sk)

Príloha

Prof. Mikuláš Huba s Radom Ľudovíta Štúra I. triedy (zdroj: www.prezident.sk)