Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračné foto.

Ocenenie špičkových publikácií SAV

21. 11. 2017 | videné 2387-krát

SAV sa podarilo v roku 2017 vyrokovať s Ministerstvom financií SR finančné prostriedky vo výške milión tristopäťdesiattisíc Eur nad rámec rozpočtu na podporu excelentných vedeckých výkonov. Najväčšia časť týchto prostriedkov išla na bonifikáciu najúspešnejších vedeckých organizácií SAV v ostatnej akreditácii uskutočnenej medzinárodným panelom expertov.

Časť týchto prostriedkov sa Predsedníctvo SAV rozhodlo použiť na ocenenie špičkových publikácií. Zavedením týchto ocenení chce SAV ohodnotiť úspechy vedeckých pracovníkov akadémie, ktorým sa podarilo preniknúť do vedeckých časopisov mimoriadnej prestíže (ako sú tie z rodiny Nature a pod.). Ďalej sú ocenené najcitovanejšie práce, ktoré zbierajú ohlasy v ostatnom období. Treťou kategóriou sú špičkové vedecké monografie, ktoré vyšli v renomovaných vydavateľstvách. Nový typ ocenenia si nenárokuje na úplnosť pokrytia špičkového výskumu v SAV a nechce ani nahrádzať Ceny SAV. Naopak ich váhu chce Predsedníctvo SAV v budúcnosti posilniť. Ambíciou oceňovania špičkových publikácií je stimulovať a ohodnocovať medzinárodnú viditeľnosť výskumu v SAV. Slávnostné oceňovanie najúspešnejších autorov sa pripravuje na 5. decembra na 13.00 hodinu. (sam)

1.   Špičkové časopisecké publikácie. Sú to publikácie z predchádzajúceho roka vo vedeckých časopisoch s najvyšším impaktom meraným indexom SJR (Scimago Journal Ranking). Časopisy spadajú  do prvého percentilu s najvyšším SJR v príslušnej vednej oblasti. Ocenenie získali práce (mená pracovníkov SAV sú podčiarknuté):

Y. Kinoshita, R. Turanský, J. Brndiar, Y. Naitoh, Y. J. Li, L. Kantorovich, Y. Sugawara, and I. Štich, “Promoting Atoms into Delocalized Long-Living Magnetically Modified State Using Atomic Force Microscopy,” Nano Lett., vol. 16, no. 12, pp. 7490–7494, 2016.

S. W. Faryad, S. Collett, F. Finger, S. A. Sergeev, R. Čopjaková, and P. Siman, “The Kabul Block (Afghanistan), a segment of the Columbia Supercontinent, with a Neoproterozoic metamorphic overprint,” Gondwana Res., vol. 34, pp. 221–240, 2016.

P. Y. Novikova, N. Hohmann, V. Nizhynska, T. Tsuchimatsu, J. Ali, G. Muir, A. Guggisberg, T. Paape, K. Schmid, O. M. Fedorenko, S. Holm, T. Säll, C. Schlötterer, K. Marhold, A. Widmer, J. Sese, K. K. Shimizu, D. Weigel, U. Krämer, M. A. Koch, and M. Nordborg, “Sequencing of the genus Arabidopsis identifies a complex history of nonbifurcating speciation and abundant trans-specific polymorphism,” Nat. Genet., vol. 48, no. 9, pp. 1077–1082, 2016.

S. Poláková, L. Molnárová, R. W. Hyppa, Z. Benko, I. Misova, A. Schleiffer, G. R. Smith, and J. Gregáň, “Dbl2 Regulates Rad51 and DNA Joint Molecule Metabolism to Ensure Proper Meiotic Chromosome Segregation,” PLoS Genet., vol. 12, no. 6, 2016.

M. Cagalinec, M. Liiv, Z. Hodúrová, M. A. Hickey, A. Vaarmann, M. Mandel, A. Zeb, V. Choubey, M. Kuum, D. Safiulina, E. Vasar, V. Veksler, and A. Kaasik, “Role of Mitochondrial Dynamics in Neuronal Development: Mechanism for Wolfram Syndrome,” PLoS Biol., vol. 14, no. 7, 2016.

S. Wutke, L. Andersson, N. Benecke, E. Sandoval-Castellanos, J. Gonzalez, J. H. Hallsson, L. Lõugas, O. Magnell, A. Morales-Muniz, L. Orlando, A. H. Pálsdóttir, M. Reissmann, M. B. Muñoz-Rodríguez, M. Ruttkay, A. Trinks, M. Hofreiter, and A. Ludwig, “The origin of ambling horses,” Current Biology, vol. 26, no. 15. pp. R697–R699, 2016.  

2.  Vysoko citované publikácie s najvyšším počtom citácií získaných v priebehu rokov 2013 - 2015, ktoré zároveň podľa parametrov databázy Essential Science Indicators Web of Science patria medzi tzv. Highly Cited Papers. Počty citácií sú normované na priemernú citovanosť v danom vednom odbore.

M. Hillery, V. Bužek, and A. Berthiaume, “Quantum secret sharing,” Phys. Rev. A - At. Mol. Opt. Phys., vol. 59, no. 3, pp. 1829–1834, 1999.

M. Teplan, “Fundamentals of EEG measurement,” Meas. Sci. Rev., vol. 2, no. 2, pp. 1–11, 2002.

A. Dvurečenskij, and S. Pulmannová. New Trends in Quantum Structures. Dordrecht: Kluwer                  Academic;  Bratislava : Ister Science, 2000. 541+xvi pp. ISBN 0-7923-6471-6. 

R. Rosipal and L. J. Trejo, “Kernel partial least squares regression in reproducing kernel hilbert space,” J. Mach. Learn. Res., vol. 2, pp. 97–123, 2002.

M. R. Broadley, P. J. White, J. P. Hammond, I. Zelko, and A. Lux, “Zinc in plants: Tansley review,” New Phytologist, vol. 173, no. 4. pp. 677–702, 2007.

T. Helgaker, W. Klopper, H. Koch, and J. Noga, “Basis-set convergence of correlated calculations on water,” J. Chem. Phys., vol. 106, no. 23, pp. 9639–9646, 1997.

M. J. Bailey, P. Biely, and K. Poutanen, “Interlaboratory testing of methods for assay of xylanase activity,” J. Biotechnol., vol. 23, no. 3, pp. 257–270, 1992.

M. Kačuráková, P. Capek, V. Sasinková, N. Wellner, and A. Ebringerová, “FT-IR study of plant cell wall model compounds: Pectic polysaccharides and hemicelluloses,” Carbohydr. Polym., vol. 43, no. 2, pp. 195–203, 2000.

J. Madejová, “FTIR techniques in clay mineral studies,” Vibrational Spectroscopy, vol. 31, no. 1. pp. 1–10, 2003.

I. Kamenec. Po stopách tragédie. Zlín : Archa,  1991. 285 s. ISBN 80-7115-015-0.

A. Hudek. Najpolitickejšia veda: slovenská historiografia v rokoch 1948-1968. Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2010. 252 s. ISBN 978-80-970302-3-0.

V. Varsik. Germánske osídlenie na východnom predpolí Bratislavy: sídliská z doby rímskej v Bratislave-Trnávke a v okolí. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2011. 404 s. Archaeologia Slovaca Monographiae - Fontes, Tomus XVIII. ISBN 978-80-89315-34-5.

J. Steinhübel. Nitrianske kniežatstvo: počiatky stredovekého Slovenska: rozprávanie o dejinách nášho územia a okolitých krajín od sťahovania národov do začiatku 12. storočia. 1. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2004. 575 s. ISBN 80-224-0812-3.

3.      Špičkové vedecké monografie

M. Fečkan, and M. Pospíšil. Poincaré-Andronov-Melnikov Analysis for Non-Smooth Systems. Amsterdam : Elsevier, 2016. 244 s. ISBN 978-0-12-804294-6.

M. Londák, S. Michálek, P. Weiss et al. Slovakia : A European Story. Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016. 352 s. ISBN 978-80-224-1522-4.

S. Zavarský, L. R. Nicholas, A. Riedl (Eds.). Themes of Polemical Theology across Early Modern Literary Genres. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2016. 385 s. ISBN 978-1-4438-8735-9

R. Mikuláš, und S. Wege. Schlüsselkonzepte und Anwendungen der Kognitiven Literaturwissenschaft. Münster : Mentis, 2016. 262 s. Reihe Poetogenesis. ISBN 978-3-89785-461-1.

A. Bžoch. Pszichoanalízis a periférián : a pszichoanalízis története Szlovákiában. Preložila Magdolna Balogh. Budapest : Typotex Kiadó, 2016. 260 s. ISBN 978-963-2799-10-10.

E. Beška. From Ambivalence to Hostility: the Arabic Newspaper Filastīn and Zionism, 1911-1914. Bratislava : Slovak Academic Press, 2016. s. Studia Orientalia Monographica, Volume 6. ISBN 978-80-89607-49-5.