Aktuality

Kompas, ktorý nasmeruje migrantov

Vložil(a): S. Ščepán, 26.10.2017, videné 623-krát

Ústav etnológie SAV je spolutvorcom medzinárodného internetového portálu „Danube Compass“, ktorý je zacielený predovšetkým na štátne inštitúcie a migrantov. Portál spolu s nami paralelne vytvára ďalších 8 krajín /Slovinsko, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko, Chorvátsko, Srbsko, Česká republika a Bosna a Hercegovina/, ktoré si vzájomne vymieňajú skúsenosti, legislatívu a pritom spolupracujú s vládnym sektorom či neziskovými organizáciami. Poprední európski experti na migráciu dnes oficiálne predstavili projekt počas konferencie Information matters: towards positive pathways of migrants’ integration“.

„Cieľom projektu je vytvoriť nadnárodnú informačnú platformu pre migrantov a pre verejnú správu, ktorá by umožnila migrantom lepšiu integráciu na trh práce. Migrant si môže Slovensko zvoliť za svoju cieľovú krajinu, ale aj nemusí. Dôležité je, že má dostatok informácií,“ povedala dnes na tlačovej konferencií riaditeľka Ústavu etnológie SAV Mgr. Tatiana Podolinská, PhD. Migranti si na vznikajúcom webe nájdu informácie o zdravotnej starostlivosti, benefitoch či nedostatkoch sociálneho systému, ale dozvedia sa napríklad aj to, na koho sa obrátiť v prípade diskriminácie na pracovisku.

„Portál bude obsahovať informácie o možnostiach zamestnania, vzdelávania, učenia sa lokálnych jazykov a ďalších dôležitých sfér potrebných v živote migranta. Dnešné stretnutie popredných odborníkov na migráciu je dôležitý krok k tejto našej spoločnej snahe,“ povedala Martina Bofulin z Inštitútu pre migráciu Slovinskej akadémie vied a umení.

Konferencia je významným výstupom prvej časti projektu Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants (DRIM), ktorý je súčasťou projektovej schémy Európskej únie Interreg. „V každej krajine je tento portál viacjazyčný. Napríklad na Slovensku sme si okrem slovenčiny a angličtiny vybrali ešte ukrajinčinu, vietnamčinu a srbčinu. V iných krajinách si naši partneri zvolili jazyky v závislosti od ich migračnej situácie,“ povedal Boris Divínsky z Ústavu etnológie SAV, tematický expert v medzinárodnom projekte. 

„Danube Compass“ je financovaný z Dunajského transnárodného programu v sume 1,5 milióna eur. V súčasnosti funguje v betaverzii v štyroch krajinách - v Nemecku, Rakúsku, Slovinsku a v Chorvátsku s cieľom analyzovať nedokonalosti a vylepšenia. Jeho oficiálne spustenie je plánované v lete budúceho roka. (mh)

Foto: Marcel Matiašovič

Príloha

Prezentácia internetového portálu Danube Compass.
Príloha

Reakcie pre médiá Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
Príloha

Portál je súčasťou projektu DRIM.