Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vyučovacia hodina s vedcami zo SAV.

Mladí vedci vyrazili do škôl

19. 10. 2017 | zhliadnuté 1925-krát

Slovenská akadémia vied spustila projekt, ktorý vytiahol mladých vedcov z laboratórií či knižníc a preniesol ich k študentom na školy. Na hodine dejepisu, chémie a fyziky nahradil učiteľa mladý vedec, ktorý si pripravil vyučovanie v súlade s osnovami, s ohľadom na aktuálne dianie a trendy, a najmä s prvkami interaktivity a vyzdvihnutím skúseností z praxe.

„Študenti sa pýtali napríklad na škodlivosť plastového odpadu a ako sa ho zbaviť či prečo a ako sa z fliaš uvoľňujú toxické látky. Zaujímalo ich či je možné vytvoriť plast, ktorý sa v prírode rozloží bez negatívnych vplyvov. Vysvetlil som im, že možné to je a práve takémuto výskumu sa venuje ústav, na ktorom pracujem,“ povedal RNDr. Michal Procházka, PhD., z Ústavu polymérov SAV.

Polymérny chemik je jedným zo zakladateľov Iniciatívy mladých vedcov na SAV. Do vznikajúcej platformy sa postupom času prihlásilo takmer 200 mladých doktorandov a vedeckých pracovníkov, ktorí prichádzajú s novými návrhmi a riešeniami a zároveň chcú na akadémiu prilákať ďalších mladých výskumníkov. Prvou aktivitou mladých je návšteva škôl a tým priame zapojenie do vzdelávacieho systému.

„Mojou snahou bolo na osobnom príklade vedca, ktorý sa po pôsobení v zahraničí rozhodol vrátiť na Slovensko, ukázať príležitosti ktoré Slovenská akadémia vied ponúka. Osobne považujem za veľmi dôležité, aby ambiciózni a vzdelaní mladí ľudia strávili istú dobu v zahraničí a následne priniesli skúsenosti domov a využili ich na prospech všetkých, a tým pádom aj samých seba,“ povedal Mgr. Martin Venhart, PhD., člen Predsedníctva SAV.

Mgr. Jakub Drábik, PhD., z Historického ústavu SAV si pre študentov pripravil prednášku na tému fašizmus. „Keďže sa už vyše dekády venujem výskumu fašizmu i toho, ako ho definovať a kto vlastne je fašista, vo svojich prednáškach som sa snažil vysvetliť, čo teda ten fašizmus vlastne je a koho možno za fašistu označiť. Druhou, a možno ešte podstatnejšou časťou bolo študentom vysvetliť, prečo je táto ideológia nebezpečná a čo môže spoločnosti priniesť,“ povedal Jakub Drábik.

Projektom „Roadshow“ mladých vedcov po školách sa chce akadémia viac približovať verejnosti, zdôrazňovať potrebu vedeckého bádania pre prax a učiť žiakov kritickému mysleniu. V rámci prvého výjazdu do regiónov navštívili mladí vedci 3 školy – Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Gymnázium a Strednú odbornú školu v Krupine a Strednú lesnícku školu v Banskej Štiavnici. Spolu odučili v priebehu jedného dňa deväť vyučovacích hodín.

V Senci sa k tejto aktivite pripojil aj Mgr. Róbert Sabo, PhD., z Ústavu informatiky SAV. Žiakom miestnej súkromnej základnej školy prednášal o fonetike a komunikácií. V súčasnosti plánuje akadémia návštevy ďalších škôl a vyučovacie hodiny s ďalšími mladými vedcami.

Spracovala: Monika Hucáková

Foto: Vladimír Šimíček