Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Školáci aj dospeláci vyšťavili košických vedcov

2. 10. 2017 | zhliadnuté 610-krát

Takú záľahu autobusov parkovisko pred obchodným centrom Optima v Košiciach už dávno nezažilo. Za osem rokov, odkedy sa koncom septembra v jeho Átriu koná Noc výskumníkov, bolo najplnšie. Evidenčné čísla prezrádzali, že autobusy priviezli školákov od Rimavskej Soboty po Trebišov. A to ešte košická mládež prišla mestskou hromadnou dopravou.

Doslova strapce zvedavých detských tvárí obklopili všetky z takmer sedemdesiatich stánkov. Tlačenica pred mikroskopmi a monitormi, rad pred expozíciami s plazmi i robotmi, opar pri demonštráciách zaujímavých vlastností kvapalného dusíka, testovanie fyzických schopností a do toho smiech a výkriky typu „poď sem, tu je to zaujímavé“ vytvárali dokonalé ľudské mravenisko. Nie div, že napriek dobrej technike a snahe organizátorov, ktorými popri SOVVA boli SAV a štyri vysokoškolské inštitúcie (Univerzita P. J. Šafárika, Technická  univerzita, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie z Košíc a Prešovská univerzita) zanikali v priestore príhovory ich predstaviteľov. Tí, čo stáli bližšie, zatlieskali slovám prof. Petra Samuelyho, podpredsedu SAV: „Človek je v detskom veku veľmi tvorivý. Rokmi  tvorivosť sčasti stráca, ale v umení a vo vede si ju zachová, o čom sa tu môžete presvedčiť.“ Na vlastné oči sa o nej opäť prišiel presvedčiť aj primátor Košíc Richard Raši, každoročný návštevník Európskej noci výskumníkov, ktorý ju v Košiciach otvoril. Pôvodnou profesiou lekár sa zaujímal najmä o expozície s tematikou zdravia. Ako prvý mal poruke stánok Neurobiologického ústavu SAV, kde vysvetľovali tajomstvá sveta neurónov. A hoci ho sprevádzal riaditeľ ústavu Ján Gálik, ledva sa k nemu pretlačili.

Jednotlivé ústavy SAV z Košíc si pre tento rok zvolili mix osvedčených i nových demonštrácií. Ústav fyziológie hospodárskych zvierat predstavil sociálne siete baktérií, ktoré vedia komunikovať pomocou molekúl. Rafinovaný systém vnútrodruhovej a medzidruhovej komunikácie Quorum sensing má využitie napríklad pri obrane proti patogénnym mikroorganizmom, ovplyvňovaní bakteriálneho biofilmu, bakteriálnej odolnosti voči antibiotikám, bakteriálnych faktorov virulencie...

Vedcom z Ústavu experimentálnej fyziky SAV sa roky osvedčujú ukážky supravodivosti (nulový elektrický odpor alebo nekonečná vodivosť), ktorú považujú za jednu z najfascinujúcejších tém vo fyzike nízkych teplôt. „Supravodiče vytláčajú magnetické pole zo svojho vnútra, a teda odpudzujú magnety, čo môže viesť k levitácii - najúchvatnejšiemu prejavu supravodivosti. Demonštrujeme ju na levitujúcom vláčiku už viac rokov, ale každoročne spoľahlivo zaujme malých návštevníkov,“ povedal osvedčený popularizátor vedy, fyzik Jozef Kačmarčík. Detašované pracovisko Archeologického ústavu SAV sa tentoraz pochválilo nálezmi stredovekej čipky z vykopávok v okolí Košíc, ktorá je v súčasnosti módnou vychytávkou.

Zamestnanci Ústavu geotechniky SAV v jednom stánku predvádzali ukážky merania veľkosti a koncentrácie prachových častíc v ovzduší laserovým spektrometrom s grafickým výstupom na obrazovku PC. V druhom Ingrid Znamenáčková s kolegyňami z oddelenia fyzikálnych a fyzikálno-chemických metód úpravy nerastných surovín trpezlivo vysvetľovala vlastnosti nerastov od mastenca po diamant zoradených do Mohsovej stupnice tvrdosti. Trpezlivo, doslova od rána do večera.

Podobne na tom boli aj mladé vedkyne zo Spoločenskovedného ústavu SAV – Centra spoločenských a psychologických vied, ktoré v expozícii Zachráň sa vedomosťami testovali a dozerali na odpovede špagátom zviazaných dvojíc a ich snahu dostať sa z Escape roomu. „Ešte večer po 19. hodine sme mali toľko záujemcov, že sme doslova museli zaviesť poradové čísla,“ informovala nás Mária Ďurkovská, ktorá miestnosť stavala i likvidovala.

V tom čase sa podľa pôvodného rozpisu už mala skončiť séria deviatich prednášok v priestoroch kina Cinemaxu. Pavol Szabó z ÚEF SAV, hlavný organizátor za SAV v Košiciach, si hodinky nevšímal, lebo jeho i natrieskanú sálu veľmi zaujal mimoriadny prednášateľ – dr. Paul Gabor, vedecký riaditeľ Vatikánskeho observatória v Tucsone (USA). Rodák z Košíc, astrofyzik a teológ, plynulou slovenčinou hľadal odpoveď na otázku, či sme vo vesmíre sami. Otázkam v diskusii nebolo konca-kraja. Vonku sa už medzitým zotmelo a to bola odpoveď na poznámku Pavla Gabora, prečo sa akcia nazýva noc výskumníkov, keď sa koná cez deň. Nie, tá tohtoročná trvala v Košiciach naozaj do noci.       

Text a foto: Katarína Čižmáriková