Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Finalistky prvého ročníka projektu Pre ženy vo vede.

Lucia Kučerová laureátkou L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede

14. 9. 2017 | zhliadnuté 1165-krát

Slovenskými laureátkami L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede sa v 1. ročníku projektu stali Mgr. Lucia Kučerová, PhD. z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV a Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. z Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava. Ocenenie prevzali v stredu 13. septembra na slávnostnom večeri v Bratislave.

Do prvého ročníka sa zapojilo 58 slovenských vedkýň, jedenásť sa prebojovalo do finále. Svoje projekty prezentovali pred odbornou porotou zloženou zo zástupcov SAV, UNESCO a generálneho riaditeľa L'Oréal Tomáša Hrušku.

„Bol to ťažký výber, príjemne nás prekvapila kvalita projektov,“ povedala predsedkyňa poroty RNDr. Eva Majková, DrSc. zo SAV a okrem iného ocenila aj krásu žien-vedkýň. „Prvý ročník bol výnimočný nielen tým, že sa prihlásilo veľké množstvo mladých žien zapálených pre vedu, ale aj pre medzinárodný a osvetový charakter. Spolu s našimi talentovanými vedkyňami sa tento rok pripájame k podpísaniu Manifestu pre ženy vo vede, ktorý podporuje zastúpenie žien vo vede. Podpísalo ho už viac ako stotisíc ľudí,“ uviedla ďalej Eva Majková, ktorá spolu s podpredsedom SAV prof. RNDr. Petrom Samuelym, DrSc., generálnym riaditeľom L'Oréal Tomášom Hruškom, výkonným riaditeľom Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) Danielom Strakom, Mgr. Editou Filadelfiovou, generálnou tajomníčkou Slovenskej komisie pre UNESCO a zástupkyňou francúzskeho veľvyslanectva podpísali text manifestu.

Dôležitosť žien vo vede ocenili aj ďalší rečníci. „Svet potrebuje vedu a veda potrebuje ženy, ženy vo vede dokážu zmeniť svet,“ skonštatoval Tomáš Hruška, generálny riaditeľ spoločnosti L'Oréal Slovensko, ktorá sa rozbehla „vedeckým vynálezom“ farby na vlasy. Cieľom programu Pre ženy vo vede je oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a vplyv ich odbornej činnosti na súčasnú spoločnosť, a zároveň poskytovať podporu mladým vedkyniam na začiatku kariéry. Súčasťou ocenenia je finančná odmena 5000 eur.

„Nebojím sa, že by sa veda nerozvíjala ďalej a nemali by sme ďalších nástupcov. Nadšencov je dosť, my sa skôr musíme snažiť, aby sme ten zápal podporili, ocenili a rozvíjali ďalej,“ povedal okrem iného podpredseda SAV P. Samuely. Ženy vo vede majú podľa neho nezastupiteľné miesto, dodávajú jej iný rozmer a ani on sa nevyhol vyzdvihnutiu aj ženskej krásy.

Víťazné projekty

Názov víťazného projektu Lucie Kučerovej v kategórii je: Metastatické mezenchymálne bunky podobné kmeňovým bunkám pri karcinóme prsníka. Zaoberá sa schopnosťou metastázovania nádorových ochorení, ktorá je najväčšou prekážkou účinnej liečby. Jeho cieľom je izolácia a analýza buniek schopných iniciovať metastázy a hľadanie ich vzťahu k nádorovým kmeňovým bunkám s mezenchýmovým fenotypom. Výsledkom bude odvodenie modelu na predklinické testovanie látok zabraňujúcich metastatickému rozsevu. Projekt je zameraný na charakterizáciu nových biomarkerov metastatickej diseminácie pri karcinóme prsníka.

Projekt Ing. Zuzany Barbierikovej Identifikácia paramagnetických centier a reaktívnych radikálov v systémoch TiO2 nanočastíc umožňuje na základe unikátnej metódy (elektrónovej paramagnetickej rezonančnej spektroskopie) pozorovať tvorbu a prítomnosť voľných radikálov v rôznych materiáloch, napríklad v oxide titaničitom. Na základe tohto pozorovania je možné materiály analyzovať a vyvodiť súvislosť medzi ich typom a aktivitou. Tieto poznatky potom prispievajú k vývoju nových fotokatalyzátorov, ktoré môžu rozšíriť a zefektívniť možnosti využitia fotokatalytických procesov. Fotokatalytická metóda slúži hlavne na odstraňovanie nežiaducich nečistôt v životnom prostredí, napríklad pri čistení vody od rezistentných polutantov.

(an) Foto: Stano Ščepán