Aktuality

Prezident SR navštívil SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 19.7.2017, videné 1473-krát

Prezident SR Andrej Kiska v stredu 19. júla navštívil Slovenskú akadémiu vied. Na Ústave polymérov, ktorý obstál v medzinárodnom hodnotení ako najlepší spolu s Ústavom etnológie, si pozrel Laboratórium kompozitných materiálov, XPS laboratórium či Laboratórium pre výskum biomateriálov. Činnosť týchto výskumných pracovísk mu predstavil riaditeľ ústavu Igor Lacík, členka predsedníctva SAV Mária Omastová, ale aj študentská osobnosť roka Veronika Némethová.

„V praxi tu vidieť, ako sa dá spájať teória s praxou, ako sú tu priamo pripravované a vyvíjané metódy pre liečenie cukrovky, pre liečenie rakoviny. Vidíme, ako sa dá spolupracovať s firmami z praxe a ako sa dokáže vytvoriť model, kedy výskum prináša praktické dôsledky na dopad ľudí, ale čo je veľmi dôležité, vytvára nezanedbateľne aj prísun finančných prostriedkov pre vedu. Myslím si, že presne o tom by sme mali dnes rozprávať - ako nachádzať modely prepájania vedy a výskumu s praxou, a to nielen z pohľadu samotnej akadémie vied, vysokých škôl  a univerzít, ale aj z pohľadu exekutívy. Ako by sa mala exekutíva zameriavať na to, aby toto prepojenie bolo úspešné,“ povedal prezident SR Andrej Kiska.

Prezident ďalej dodal, že vo svete bežne fungujú agentúry financované vládou, ktoré sú zamerané presne na to, aby spolufinancovali projekty prepojenia vedy a výskumu s praxou. Slovensko by malo tieto dobré príklady z praxe nasledovať.

„Je naozaj úžasné pre Slovenskú akadémiu vied a vôbec pre celú vedeckú prácu na Slovensku, keď najvyšší štátny predstaviteľ navštívi našu inštitúciu a my máme možnosť mu ukázať, že aj niektoré ústavy SAV ak použijem športovú terminológiu  - „hrajú ligu majstrov“. S touto podporou sa nám ľahšie presadzujú naše záujmy, ktoré sú oprávnené, či už ide o financovanie, stabilizáciu grantového systému, alebo ide o to, aby sme mali, ako aj pán prezident spomenul, zmysluplnú agentúru, ktorá bude priamo podporovať aplikovaný výskum a vývoj,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.

Monika Hucáková

Foto: Vladimír Šimíček

Príloha

Prezident SR Andrej Kiska v laboratóriu Ústavu polymérov SAV s Ing. Máriou Omastovou DrSc. a prof. Pavlom Šajgalíkom.
Príloha

Privítanie prezidenta SR predsedom SAV a riaditeľom Ústavu polymérov SAV.
Príloha

Stretnutie s prezidentom SR Andrejom Kiskom na pôde Ústavu polymérov SAV.
Príloha

Prezident SR Andrej Kiska sa v spoločnosti riaditeľa Ústavu polymérov Igora Lacíka zaujímal o konkrétne výsledky výskumu.
Príloha

Počas prehliadky pracovísk sa neustále diskutovalo o výskume, o možnostiach aj o podmienkach a perspektívach Ústavu polymérov SAV.