Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Podpis memoranda prof. E. Višňovským a doc. M. Hrubcom.

Otvorená akadémia inšpirovaná aj inšpirujúca

31. 5. 2017 | videné 1116-krát

Podpisom Memoranda o porozumení a spolupráci medzi Otvorenou akadémiou SAV a programom Globálne konflikty a lokálne súvislosti Akademie vied Českej republiky sa otvárajú dvere užšej spolupráci a vzájomnej inšpirácii oboch projektov a ich spoločenského využitia.

Memorandum podpísali v Bratislave na pôde SAV 30. mája 2017 jej podpredseda prof. Emil Višňovský a doc. PhDr. Marek Hrubec, PhD. koordinátor výskumného programu Globálne konflikty a lokálne súvislosti v rámci Stratégie AV21 na Akadémii vied ČR. Vzájomné dopĺňanie a obohacovanie projektov SAV a AV ČR, lepší výskum a účinnejšia prezentácia dosiahnutých výsledkov – to sú základné ambície memorandom potvrdenej spolupráce.  Ako pripomenul prof. Emil Višňovský projekt Otvorenej akadémie sa inšpiroval Stratégiou AV21 a v deviatich sformulovaných výskumných programoch chce byť následne inšpiráciou pre interdisciplinárne skúmanie a efektívnejšie využívanie získaných poznatkov v rôznych oblastiach výskumu. Práve pozitívne skúsenosti interdisciplinárneho skúmania a širší záber spolupracujúcich organizácií vyzdvihol doc. Marek Hrubec. „Za dva roky realizácie projektu Strategie AV21 zaznamenávame lepšiu komunikáciu s verejnosťou, nielen občianskou, ale aj so štátnou správou alebo s neziskovými organizáciami, čo nám následne pomáha pri vytváraní lepších podmienok pre vedu v ČR.“ 

Otváranie nových možností spolupráce, lepšie a širšie využívanie zúčastnených aj kooperujúcich pracovísk a v nadstavbe lepšia komunikácia vedeckej práce a jej výsledkov smerom k verejnosti bude prínosom aj pre projekt Otvorenej akadémie v SR.   (spn)

Foto: Vladimír Šimíček