Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Miriam Feretová ml. a Samuel Smoter z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove pri svojom posteri na najprestížnejšej vedeckej súťaži pre stredoškolákov Intel ISEF (Intel International Science and Engineering Fair) v Los Angeles, kde získali striebornú medailu.

Skvelé úspechy gymnazistov v USA

26. 5. 2017 | videné 1288-krát

„Aký učiteľ, taká škola - aký učiteľ, taký učeň.“ Toto príslovie nepochybne platí pre stredoškolákov z Gymnázia Sv. Mikuláša v Prešove, ktorí sa v týchto dňoch vrátili z medzinárodných súťaží v Houstone a Los Angeles. Petra Škripka, Samuela Smotera a Miriam Terezu Feretovú vedie učiteľka Miriam Feretová, ktorej predsedníctvo akadémie začiatkom roka udelilo Pamätnú plaketu SAV za vynikajúce výsledky v oblasti popularizácie vedy a za svedomitú prípravu žiakov na ich ceste za vedou.

Vďaka jej hodinám biológie, geografie, a najmä vďaka osobnému prístupu sa jej žiaci už roky umiestňujú na popredných miestach nielen v najvyšších národných, ale aj celosvetových súťažiach, pričom úzko spolupracujú aj so Slovenskou akadémiou vied. Peter Škripko získal bronzovú medailu na prestížnej celosvetovej projektovej olympiáde I-SWEEEP v Houstone. V konkurencií 60 krajín sveta zaujal porotu svojím projektom „Vplyv kremíka na zvýšenie tolerancie zasolenia pôd u Agropyron elongatum“.

„O problematiku zasolenej pôdy som sa začal zaujímať približne pred dvomi rokmi. V okolí Solivaru je tento problém aktuálny už niekoľko rokov, nakoľko sa v oblasti prestalo s ťažbou soli v roku 2009 a nevyťažená soľanka znečisťuje pôdu a vodu. V mojom projekte som skúmal špecifický druh rastliny – halofyt, ktorý má špecifické soľ tolerujúce mechanizmy. Svojou prácou som navrhol lacnú, ekologickú metódu, pomocou ktorej dokážme zasolené pôdy čiastočne odsoliť a produkovať zisk,“ povedal Peter Škripko.

Podobnú cestu k úspechu má za sebou aj Samuel Smoter a Miriam Tereza Feretová, ktorých ocenili na celosvetovej súťaži Intel ISEF 2017 (Intel International Science and Engineering Fair). Získali 1.miesto v kategórií CAST Award (China Association for Science and Technology) - špeciálna cena a 2. miesto v kategórií Animal Sciences – hlavná cena. Ocenenie získali za projekt  Potenciálne využitie prírodných éterických olejov v prevencii pred kliešťami rodu Dermacentor a Haemaphysalis, pri ktorom im radili aj vedci z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach. Medzinárodná súťaž v Los Angeles im priniesla aj špeciálnu odmenu – pomenovali po nich dva asteroidy. 

Intel ISEF (Intel International Science and Engineering Fair) je najprestížnejšia a najväčšia vedecká súťaž pre stredoškolákov v USA.  Súťažilo na nej  1 778 súťažiacich zo 75 krajín sveta v 17 skupinách. Miriam a Samuel sa ako víťazi národného finále Festivalu vedy a techniky AMAVET (www.festivalvedy.sk), ktorý už 19 rokov organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku (www.amavet.sk), nominovali do kategórie Animal Science ako jediní Európania. Väčšina ich „konkurentov“ bola zo Severnej i Južnej Ameriky a tiež z Ázie. Mladí Prešovčania našli prírodnú alternatívu používaným syntetickým repelentom vo vybraných éterických olejoch. Sú niekoľkonásobne účinnejšie a neškodné pre zdravie i životné prostredie. Využitie výsledkov ich bádania v praxi nie je zanedbateľné.

„Chceme vo výskume naďalej pokračovať a prísť na nové metódy a alternatívy v oblasti vytvárania biorepelentov. Zároveň by sme sa týmto chceli poďakovať našej pani učiteľke RNDr. Miriam Feretovej za to, že nás vedie k takýmto projektom,“ uviedli študenti. 

Na víťazných projektoch sa podieľali ako konzultanti aj parazitológovia zo Slovenskej akadémie vied, menovite doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. a RNDr. Viktória Majláthová, PhD., ktorí Samka a Miriam zasvätili do tajomstiev výskumu kliešťov a Ing. Marek Renčo, PhD., ktorý asistoval s parazitmi rastlín Janke Čorňákovej na Intel ISEF 2016, kde získala s projektom Potenciálne využitie sekundárnych rastlinných metabolitov v ochrane rastlín proti parazitom štvrté miesto. Spolupráca vedcov - parazitológov a prešovských gymnazistov sa začala ešte v roku 2009 v rámci projektu APVV Cesta mladých k vede naživo a pokračuje dodnes.  

Vedúcou tohtoročného úspešného študentského projektu bola učiteľka biológie a geografie na Gymnáziu sv. Mikuláša v Prešove RNDr. Miriam Feretová, mama „malej“ Miriam. Ňou odchovaní mladí vedci s oceneniami na významných domácich i svetových fórach sa už počítajú v desiatkach. Svoju triedu má priam vytapetovanú diplomami z najvyšších domácich i medzinárodných súťaží. Pripomeňme, že Predsedníctvo SAV ju ocenilo Pamätnou plaketou SAV za vynikajúce výsledky v popularizácii vedy prípravou nadaných študentov na stredoškolské vedecké prírodovedne orientované súťaže. Pri odovzdávaní plakety na novoročnom koncerte SAV v Košiciach v januári tohto roku vyslovil predseda SAV prof. Pavol Šajgalík nádej, že o niekoľko rokov budú viacerí z jej študentov pôsobiť v Slovenskej akadémii vied.

Katarína Čižmáriková

Foto: archív