Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

SAV vidí krízu v spoločenskej diskusii, odpovie výskumom

21. 3. 2017 | zhliadnuté 2296-krát

Slovenská akadémia vied odpovie na aktuálne spoločenské výzvy projektom Sociálnej analýzy Slovenska. Štúdia bude mapovať nedôveru občanov k tradičným demokratickým inštitúciám a mechanizmom, vzťah k masmédiám, ale aj správanie ľudí v digitálnom prostredí. Zároveň si všíma spôsoby argumentácie používané pri diskusii o verejných otázkach. Koordinátorom projektu je Juraj Draxler, bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu.

„Pôjde o interdisciplinárnu aktivitu, ktorá bude kombinovať prístupy známe zo sociológie, experimentálnej psychológie, ale napríklad i filozofie jazyka či antropológie,“ povedal Juraj Draxler.

„Nielen u nás rastie nedôvera k tradičným médiám a silnejú neracionálne formy vysvetľovania sveta. Chceme zmapovať meniacu sa diskusiu a presnejšie pochopiť, čo sa u nás a vo zvyšku západného sveta deje.“ Dodal, že na výskum použije rôzne analytické nástroje - od prieskumov verejnej mienky až po analýzu diskusií na digitálnych platformách.

Draxler vedie Inštitút strategických analýz, ktorý predsedníctvo SAV zriadilo v novembri 2016. Úlohou inštitútu je koordinovať projekty, ktoré odpovedajú na naliehavé spoločenské výzvy a ktoré si vyžadujú interdisciplinárnu spoluprácu vedcov z viacerých vedných oborov. Samotné výskumné aktivity zrealizujú akademici z rôznych ústavov SAV, s prispením odborníkov z externého prostredia.

„Sociálna analýza Slovenska bude akousi vlajkovou loďou inštitútu, ale nepôjde o jediný projekt,“ povedal Juraj Draxler. „Okrem iného sa budeme snažiť prispievať aj k vyhľadávaniu finančných zdrojov pre aktivity akadémie.“

„Akadémia by mala využiť vedecké poznatky jednotlivých ústavov pre kvalifikované odpovede na otázky spoločnosti. Je to priorita SAV vo vzťahu k obyvateľom Slovenska. Toto sa od príchodu exministra na pôdu SAV deje a mňa nesmierne teší, že Juraj Draxler posilnil náš vedecký tím,“ povedal predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.

Juraj Draxler po štúdiách v Nemecku a Veľkej Británii pracoval v bruselskom Centre pre európske politické štúdie. Je autorom a spoluautorom niekoľkých správ pre Európsku komisiu. Neskôr prednášal na vysokých školách v Prahe, po návrate na Slovensko bol v rokoch 2014 až 2016 najprv štátnym tajomníkom a potom ministrom školstva.

Monika Hucáková