Aktuality

Ďalšie „dieťa“ Beliany

Vložil(a): S. Ščepán, 21.3.2017, videné 628-krát

 

Vo štvrtok 23. marca 2017 od 14.00 hodiny popoludní oficiálne vstúpi do sveta (nielen akademického) ďalší prírastok Beliany. Prezentácia v poradí ôsmeho zväzku Encyclopaedia Beliana sa uskutoční v priestoroch Malého kongresového centra vydavateľstva Veda za účasti čestných hostí, spoluautorov aj redaktorov diela.

Okrem predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka a ďalších členov Predsedníctva SAV uvedú dielo do života aj predseda redakčnej rady a iniciátor projektu prof. Štefan Luby a riaditeľka Encyklopedického ústavu SAV PaedDr. Zuzana Vargová.

Encyclopaedia Beliana (podtitul: Slovenská všeobecná encyklopédia) je veľká slovenská všeobecná encyklopédia, pomenovaná podľa Mateja Bela, ktorá vychádza vo vydavateľstve Veda už od roku 1999. Dielo zostavuje a redakčne spracováva kolektív Encyklopedického ústavu SAV. Hlavnou redakciou bola poverená Viera Tomová, predsedom redakčnej rady je Štefan Luby.

Na tvorbe diela sa podieľajú stovky externých autorov textov, konzultantov a oponentov. Na grafickom obsahu (ilustrácie, fotografie a mapy) spolupracujú desiatky externých autorov a konzultantov. Celá encyklopédia bude mať podľa pôvodných plánov približne 150 000 hesiel a pravdepodobne bude mať aj viac než pôvodne avizovaných dvanásť zväzkov. (spn)

 

Príloha

Encyclopaedia Beliana