Aktuality

Veda.SK o predsudkoch v nás a okolo nás

Vložil(a): S. Ščepán, 10.3.2017, videné 1264-krát

V románe Pýcha a predsudok od Jane Austenovej, ktorý vyšiel začiatkom 19. storočia sa predsudky prelínajú najmä s hľadaním bohatých ženíchov. Predsudky v nás a okolo nás sa však objavujú v mnohorakých podobách a súvislostiach.

Postupom času predsudok nadobudol charakter predčasného a unáhleného úsudku, ktorý sa prijíma pred dôkladnejším skúmaním a zohľadňovaním. Vo všeobecnosti platí, že človek, ktorý má predsudky voči jednej určitej skupine zväčša negatívne zmýšľa aj o iných. Pretože vo väčšine prípadov sa predsudky týkajú sociálnych partnerov alebo účastníkov sociálnych procesov, hovoríme spravidla o sociálnych predsudkoch. Slúžia ako orientácia v sociálnej skutočnosti, v sociálnom svete, v sociálnom správaní, t.j. v správaní orientovanom na iného človeka ako na seba samého. Zdanlivo tak pomáhajú vyznať sa v spletitosti sociálnych vzťahov a javov najmä zjednodušovaním, ktorého výsledkom je nesprávne, pomýlené hodnotenie sociálnej situácie. Sú zdrojom heterostereotypov .

Žijeme v unáhlenej dobe, rýchlo preberáme názory iných a často skĺzneme k predsudkom. V rôznych oblastiach, súvislostiach, podobách... Predsudky v nás.  Ako a prečo vznikajú? Čo všetko nám v živote spôsobujú? Ako zasahujú do života komunít aj celej spoločnosti...? Aj na tieto otázky budú hľadať odpovede vo Vede.SK Mgr. Tatiana Podolinská, PhD., riaditeľka Etnologického ústavu SAV a prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD., z Katedry psychológie FFUK. Vedu.SK vysiela Rádio Slovensko v sobotu 11.marca od 22.20 do 24.00 hodiny. (spn)

 

Príloha

Mgr. Tatiana Podolinská, PhD., riaditeľka Etnologického ústavu SAV.