Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Za Ladislavom Drozdíkom

10. 3. 2017 | zhliadnuté 1066-krát

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí nášho bývalého spolupracovníka a kolegu prof. PhDr. Ladislava Drozdíka, CSc., ktorý zomrel 4. marca 2017 vo veku 87 rokov.

Slovenská orientalistika spolu s vedeckou a kultúrnou verejnosťou stráca v osobnosti prof.Ladislava Drozdíka významného vedca, pedagóga, prekladateľa a znalca arabskej kultúry, štúdiu ktorej zasvätil celý svoj život. Pracovne bol spätý najmä s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, neskôr pôsobil na Filologickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a napokon v Ústave orientalistiky Slovenskej akadémie vied. Výskumné a prednáškové pobyty absolvoval v Egypte, Tunisku, Jordánsku, Rakúsku, Nemecku a Španielsku. Ako hosťujúci profesor pôsobil na University of Utah, Salt Lake City v USA. Bol riešiteľom viacerých výskumných grantov Ústavu orientalistiky SAV zameraných na štúdium orientálnych kultúr. Pravidelne publikoval výsledky svojho výskumu vo vedeckých publikáciách. Je autorom prvého zväzku vedeckej edície Studia Orientalia Monographica. Okrem vedeckej tvorby a výchovy doktorandov v Ústave orientalistiky SAV sa prof. Drozdík venoval písaniu recenzií a prekladom z arabského jazyka do slovenčiny.

Ústav orientalistiky SAV s úctou a vďakou spomína na prof.Ladislava Drozdíka, ktorý svojou vytrvalou a usilovnou prácou, oddanou kolegialitou, srdečnou ústretovosťou a láskavým slovom patril k spoľahlivým oporám a výrazným osobnostiam nášho vedeckého pracoviska. So smútkom v srdci sme prijali správu o jeho úmrtí. Spomienka na neho však zostáva v našich mysliach spolu s jeho plodným dielom, ktoré je hodnotným prínosom nielen pre slovenskú a medzinárodnú vedeckú komunitu, ale aj pre širokú verejnosť, s ktorou sa rád delil o svoje poznanie orientálnych kultúr.

Posledná rozlúčka s prof. PhDr. Ladislavom Drozdíkom, CSc. bude v pondelok 13. marca 2017 o 11.00 hod. v bratislavskom krematóriu.

Česť jeho pamiatke.

Dušan Magdolen, riaditeľ Ústav orientalistiky SAV