Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Niekde ukázali sebaobranu, inde rezy mozgu

18. 11. 2016 | zhliadnuté 1553-krát

Pre väčšinu košických ústavov SAV bol druhý novembrový týždeň dvojnásobne náročný - otvorili svoje dvere verejnosti v rámci Týždňa vedy a techniky a niektoré prechádzali akreditáciami.

Cyklus podujatí odštartoval Spoločenskovedný ústav - Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied doteraz nezvyčajným workshopom o psychológii reálnej sebaobrany žien. S nápadom prišla doktorandka Mgr. Lucia Ištoňová, ktorá má so sebaobranou skúsenosti. Tejto oblasti sa už nejaký čas venuje nielen ako psychologička, ale navštívila aj praktický kurz. „Slovo dalo slovo a s inštruktorom Marekom Polákom z klubu Reálna sebaobrana Košice (RBSD Košice) sme workshop pripravili v rámci Týždňa vedy.“ Záujem a účasť dvoch desiatok dám rôzneho veku dokázal užitočnosť a prínos aj takejto formy propagácie vedy. „Aktuálne je boom sebaobrany, ale to neznamená, že sa treba vedieť len fyzicky ubrániť. Verte, že dôležitejšia je psychika. My začíname kurzy odporúčaním vyhnúť sa konfliktu. Ego v takých situáciách ubližuje,“ začal svoju teoretickú časť prednášky Marek Polák, certifikovaný inštruktor v Blauer Tactical Systems. Postupne charakterizoval psychologické zábrany u žien, ktoré sa všeobecne považujú za najvyhľadávanejšiu obeť, čo však vyvracajú štatistiky – paradoxne najčastejšie sú napádaní mladí muži. Spolu s kolegom z klubu RBSD Františkom Feckom niektoré teoretické tvrdenia doplnil názornými ukážkami.

Druhé podujatie Spoločenskovedný ústav CSPS SAV v Košiciach pripravil pre stredoškolákov pod názvom „Pripravte sa na svet práce“. Žiaci zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach pod vedením učiteľky Ing. Marty Greňovej sa dozvedeli ako urobiť čo najlepší dojem pri pohovore, akých chýb sa vyvarovať pri písaní životopisu a pri komunikácii. „Vyskúšali sme si aj skupinovú, tímovú hru, ktorá sa využíva pri hromadnom pohovore. Naviedli sme ich, aby porozmýšľali o svojich slabých a silných stránkach i kde sa vidia o päť rokov. Mladí ľudia si vyskúšali svoju prezentáciu v 30-sekundovom čase (elevator speech),“ popísala workshop Mgr. Miroslava Kopaničáková, PhD.

Nielen tento ústav mal otvorené dvere vo štvrtok 10. novembra, ale v Košiciach tak urobili ešte štyri ďalšie. V Neurobiologickom i Parazitologickom ústave SAV zhodne pozvali tých študentov, ktorí si obľúbili biológiu. „K nám prišiel plný autobus maturantov z Gymnázia Konštantínova 2 v Prešove, ktorí si zvolili biológiu ako maturitný predmet. Mnohí z nich chcú pokračovať v štúdiu na medicíne a niektorí sa možno rozhodnú veterinu,“ povedala parazitologička RNDr. Božena Kočíková, PhD., zodpovedná za priebeh DOD. Mládež si pozrela vedecký film „Parazity v mestách“ i rôzne druhy kliešťov, škrkaviek a iných parazitov, o ktorých výskume im porozprávali najmä doktorandi.  V Neurobiologickom ústave SAV, kde sa orientujú na výskum akútnych neurodegeneratívnych onemocnení nervového systému stavovcov, gymnazistom z Poštovej ulice v Košiciach (mimochodom, podľa hodnotenia INEKO najlepšieho gymnázia na Slovensku), zo španielskeho bilingválneho Gymnázia Park mládeže, Alejová, Novomeského 4, Šrobárova i žiakom zo SOŠ veterinárna v Košiciach - Barci otvorili všetky laboratóriá. „Samozrejme, že najväčším ťahákom bol zverinec s bielymi potkanmi a myškami,“ informovala nás RNDr. Lucia Slovinská, PhD., ktorá mala DOD v ústave na starosti. „Tiež ich zaujali rezy mozgu a na nich viditeľné jednostranné poškodenie mozgu po navodení modelu fokálnej ischémie.“

Najprv prednášky o zázračnom nanosvete (Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD.), o ceste od kovového prášku k hotovému automobilu (Ing. Dagmar Jakubéczyová, CSc.), o oceli ako univerzálnom konštrukčnom materiáli (Mgr. Ivan Petryshynets, PhD.) až po biomateriály a medicínu (MVDr. Mária Giretová) pripravili  v Ústave materiálového výskumu SAV pre budúcich strojárov zo SPŠ strojníckej v Košiciach. Potom navštívili laboratóriá s najnovšími prístrojmi, z ktorých mnohé boli zakúpené v rámci projektu PROMATECH.

Radosť zo záujmu o svoju oblasť mali v košickom detašovanom pracovisku Matematického ústavu SAV, kde sa v ich obmedzených priestoroch natlačilo množstvo záujemcov. Vedci im ponúkli prednášky o matematike ako prostriedku na dorozumenie (doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.), prečo študovať informatiku (Mgr. Peter Mlynárčik) i o zaujímavej informatike (Mgr. Michal Hospodár). Novinkou bolo ukážkové vyučovanie v ZŠ na Krosnianskej 4 v Košiciach (podrobnejšie v článku „Na hodine matematiky bola zábava“).

Finále Týždňa vedy a techniky patrilo v Košiciach sobotňajšiemu Vedeckému brlohu. Hókusy – pokusy s elektrinou si s lektorkou RNDr. Sabinou Lehockou, PhD. (pred materskou dovolenkou pracovala v Ústave experimentálnej fyziky SAV) vyskúšali aj deti z Humenného, Levoče a dokonca z Prievidze. Mentorka brlohov RNDr. Mária Zentková, CSc. z ÚEF SAV bola z ich prekvapivého príchodu nadšená.

Katarína Čižmáriková  

Foto: Katarína Čižmáriková, Klára Kohoutová, Michaela Grlická