Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

logo.png

Psychológia reálnej sebaobrany ženy

8. 11. 2016 | videné 1344-krát

Psychologické a sociologické výskumy konzistentne poukazujú na prežívanie väčšieho strachu z napadnutia a nižšieho pocitu vnímaného bezpečia u žien, čo sa v reálnom živote odráža napríklad ich menším pocitom bezpečia po zotmení. Tieto výskumné zistenia spolu s množiacimi sa prepadnutiami v určitých častiach Košíc a celkovo zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou podnietili Spoločenskovedný ústav - Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, aby v spolupráci s klubom Reálna sebaobrana Košice (RBSD Košice) pripravili workshop zameraný na reálnu sebaobranu žien. 

Pod vedením skúseného inštruktora Mareka Poláka sa workshop pod názvom „Psychológia reálnej sebaobrany pre ženy“ bude konať 8. novembra 2016 (utorok) v čase od 17:00 – 18:30 hodiny v priestoroch Slovenskej akadémie vied na Watsonovej 47 v Košiciach , v novom pavilóne materiálových vied „PROMATECH“.

„Zameriame sa predovšetkým na nácvik situačnej pozornosti spojenej s detekciou nebezpečenstva a na stratégie vyhnutiu sa konfliktu, pokiaľ je to možné. Rovnako sa budeme zaoberať emocionálnou a mentálnou prípravou, ktorá je pre situáciu ohrozenia nevyhnutná. Súčasťou workshopu bude v neposlednom rade aj nácvik základných postupov riešenia konfliktov a jednoduché konfliktné situácie a ich riešenia,“ hovorí Marek Polák. 

Spoločenskovedný ústav CSPV sa otázke bezpečia a bezpečnosti venuje od roku 2012 prostredníctvom VEGA grantu „Sociálne a osobnostné aspekty vnímania bezpečnosti“ a jeho aktuálne prebiehajúcim voľným pokračovaním „Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce“.

Reálna sebaobrana Košice - RBSD Košice organizuje pravidelné tréningy sebaobrany, rovnako ako aj semináre zamerané na túto problematiku. Workshop je vhodný pre ženy všetkých vekových kategórií. Pre účasť nie je potrebná žiadna predchádzajúca skúsenosť s nácvikom sebaobrany, ani bojových umení, prípadne fyzická kondícia. Účasť je bezplatná a prihlásiť sa ešte možno na: https://www.facebook.com/events/1239208562797215/

Kontaktná osoba: Lucia Ištoňová, interná doktorandka SVU CSPV SAV Email: istonova@saske.sk