Aktuality

Priame prezentačno-diskusné mítingy sú prospešné

Vložil(a): S. Ščepán, 15.10.2016, videné 1013-krát

Zahraniční experti navštívili tento týždeň všetky ústavy tretieho Oddelenia vied o spoločnosti a kultúre SAV. Diskusie zahraničných odborníkov s riaditeľmi, zamestnancami a doktorandmi ústavov boli ďalšou fázou externého hodnotenia, ktoré na akadémii prebieha v roku 2016.

Táto fáza prezentačno-diskusných mítingov uzavrela na internom rokovaní panelistov v sobotu 15. októbra „živú“ etapu hodnotenia. Následne budú zahraniční experti vypracovávať hodnotenia a odporúčania pre jednotlivé ústavy. Aj preto, že ide o prebiahajúci proces, zatiaľ neprezradili ani čiastočné závery.

„Panelisti skonštatovali, že aj pre nich boli návštevy jednotlivých ústavov a rozhovory s vedeckou obcou veľmi prospešné. Pri  tomto hodnotení, panel požiadal aj o uzavretú sekciu, v ktorej diskutoval s Phd. študentmi o rôznych aspektoch ich fungovania na ústave. Z toho, čo zatiaľ panelisti povedali, je to pre nich prísľub, že SAV má mladú generáciu, ktorá je schopná pokračovať v našej práci,“ povedala predsedníčka Akreditačnej komisie SAV Ing. Mária Omastová, DrSc.

Podpredseda SAV pre tretie oddelenie vied SAV prof. Emil Višňovský, ktorý uvádzal všetky mítingy Panelu 3 pripomenul: „Priama prezentácia v jednotlivých ústavoch pomáha hlbšie vniknúť do ich práce aj súvislostí, ktoré akcentujú silné aj prípadné slabšie stránky. Podľa nich sa odvíjala diskusia o aktuálnych problémoch.“

Akreditáciu ústavou realizuje panel zahraničných expertov pre každú z troch skupín vied (o neživej prírode, o živej prírode, o spoločnosti a kultúre).  Panelu pre hodnotenie vied o spoločnosti a kultúre predsedá lingvistka prof. Milena Žic Fuchsová, ktorá v minulosti pôsobila aj ako chorvátska ministerka pre vedu a techniku. Ďalšími členmi sú prof. Balasz Kiss (Maďarsko), prof. Svend Erik Larsen (Dánsko), prof. Matti Sintonen (Fínsko), prof. Rainer Kattel (Estónsko) a prof. Sijbolt Noorda (Holandsko), ktorý je zároveň členom súhrnného hodnotiaceho meta-panelu.

Nasledovať budú ešte prezentačno-diskusné mítingy v prvom a druhom oddelení vied SAV:

1. oddelenie vied SAV (vedúci hodnotiaceho panelu 1 prof. Pär Omling, Švédsko): 7. – 11. novembra 2016;

2. oddelenie vied SAV (vedúci hodnotiaceho panelu prof. Toivo Maimets, Estónsko): 21. – 30. novembra 2016.

Nad všetkými posudkami sa 20.1. 2017 zíde súhrnný metapanel, na ktorom padne finálne rozhodnutie, do akej kategórie bude ústav zaradený. Na čele tohto metapanelu je podpredsedníčka fínskej Akadémie vied prof. Marja Makarowová. 

Zámerom akreditácie SAV je identifikácia špičkových pracovísk SAV, rozvoj progresívnych výskumných tém a usmernenie slabších oblastí pomocou odporúčaní, ktoré zahraniční vedci svojim slovenskými kolegom sprostredkujú. (zv,spn)

 

Príloha

Prof. Rainer Kattel, Dr. Mária Omastová, prof. Svend Erik Larsen, prof. Milena Žic Fuchs, prof. Matti Sintonen, prof. Balasz Kiss a prof. Emil Višňovský pred prezentačno-diskusným mítingom Filozofického ústavu SAV v priestoroch Ústrednej knižnice SAV. Foto: Zuzana Vitková