Aktuality

Archeológovia SAV skúmajú keltské obetisko

Vložil(a): Z. Vitková, 10.10.2016, videné 1206-krát

 

Obetisko, ktoré slúžilo na kultové obrady, momentálne skúmajú vedci z Archeologického ústavu SAV v Nitre pod vedením PhDr. Karola Pietu, DrSc. v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne. Lokalita sa nachádza pri obci Slatina nad Bebravou, asi 1,5 kilometra od v dobe laténskej významného vrchu Udrina, neďaleko polohy Smradľavý vrch.
O nálezoch, ale aj o tom, aké ďalšie tajomstvá môžu Strážovské lesy vydať, hovoril Dr. Karol Pieta. 
 
Čo hovorí nálezisko o spôsobe života počas obdobia kolonizácie tohto územia Keltmi?
Obetisko z konca 3. storočia pred Kristom spadá do obdobia významných zmien v keltskej spoločnosti, keď k nám prichádzajú nové kmene tohto etnika zo severného Talianska, odkiaľ ich po  porážke Hanibala vytlačili vojská víťaznej Rímskej republiky. Tento nový ľud sa usadil v strednom Podunajsku i v dovtedy málo obývaných hornatých krajoch Slovenska a zrejme so sebou priniesol aj nové zvyky a rituály. 
 
Akým spôsobom obradné miesto skúmate? 
Výskum podobných objektov je mimoriadne detailný. Veľmi dôležitý je každý  terénny detail a i ten najmenší fragment. Nálezy, v našom prípade rituálne rozlámané a na obetnej hranici spálené kosti, zlomky kovových a sklených predmetov či keramických nádob čaká podrobné skúmanie za intenzívneho využitia  prírodovedných analýz. Treba pripomenúť, že archeológovia zaznamenávajú len malý výsek dobovej materiálnej kultúry, použitej pri kultových obradoch, ale významnú výpoveď poskytujú najmä tu nájdené a zatiaľ ešte neurčené kosti obetovaných zvierat i ľudí. Rekonštrukcia priebehu rituálov a ich výklad je mimoriadne náročným  a náročným procesom poznávania náboženských predstáv  daného spoločenstva.
 
Čo takýto objav znamená pre našu kultúrno-etnickú minulosť?
Zvláštnosťou a možno aj neblahým dedičstvom občanov Slovenska je ich neurčitý vzťah k staršej histórii nášho územia z čias pred počiatkom národných dejín.  Väčšina ľudí má málo vedomostí aj o pozoruhodnej keltskej civilizácii, ktorá u nás zanechala európsky známe pamiatky. K ním patria aj objavené prírodné kultové miesta a svätyne. Pestré a často aj krvavé keltské náboženské rituály a ich archeologicky doložené objekty upútavajú pozornosť nielen odborníkov, ale často si ich všímajú aj laici. Je to jedna z atraktívnych ciest poznávania kultúry národov, ktoré u nás žili pred príchodom Slovanov.
 
Je v danej lokalite priestor pre ďalšie náleziská?
Strážovské vrchy s rozsiahlymi lesnými porastmi boli donedávna archeologicky málo známym územím,  ale tento údaj sa vďaka výsledkom nových prieskumov a výskumov rýchlo mení. Potvrdilo sa tu silné slovanské osídlenie, ale najmä početné a významné keltské náleziská, medzi ktoré patrí aj skúmané kultové miesto z okolia Slatiny nad Bebravou.
O objave obradiska informoval portál historyweb.sk. Viac sa dočítate tu.
 

 

Príloha

PhDr. Karol Pieta, DrSc., ktorý vedie výskum keltského obetiiska