Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prezentácia doterajších výsledkov projektu.

REDIRNET koordinuje zásahy pri katastrofách

8. 7. 2016 | zhliadnuté 1585-krát

Projekt REDIRNET EU 7RP – systém pre dátovú interoperabilitu záchranných zložiek – má pomôcť pri užšej spolupráci medzi jednotlivými pohotovostnými jednotkami a záchranárskymi zložkami v krízových situáciách s veľkými následkami.  „Ide najmä o ekologické katastrofy v Európe – povodne, lavíny alebo zemetrasenia, prípadne udalosti spôsobené ľudskou činnosťou – veľké dopravné nehody alebo teroristické útoky,“ vysvetľuje doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc., zodpovedný riešiteľ za Ústav informatiky SAV.

Koordinátorom projektu REDIRNET je spoločnosť  ARDACO, a. s., Bratislava, Slovensko; spoluriešiteľských inštitúcií z Európy, vrátane Ústavu informatiky SAV, je deväť. Platforma REDIRNET umožňuje výmenu informácií inovatívnym konceptom, ktorý prepája informačné systémy účastníkov. REDIRNET vytvára systém, ktorý všetkým zúčastneným organizáciám umožní dynamické a na mieru konfigurovateľné dátové prepojenie  prostredníctvom socioprofesijného webu. Navrhnutá interoperabilita umožní jednotlivým záchranárskym zložkám efektívnejšie reagovať na krízové situácie veľkého rozsahu. Zaverecné review s prezentaciou doterajších výsledkov projektu sa uskutočnilo 6. a 7. júla v priestoroch SAV.

REDIRNET je založený na zjednotení metadátových rozhraní so socioprofesijnou sieťou, v ktorej sa jednotlivé agentúry nastavia na spoluprácu s inými organizáciami. Platforma REDIRNET je zároveň unikátnym systémom, ktorý využíva prieskum v reálnom čase: jednoducho objavuje a agreguje informácie z rôznych dostupných zdrojov, a využíva ich pre riešenie následkov krízových situácií. Tieto zdroje pochádzajú od jednotlivých poskytovateľov prostredníctvom ich webu alebo mobilných zariadení. REDIRNET je určený nielen pohotovostným jednotkám a záchranárskym zložkám, ale je otvorený aj pre verejné organizácie a komerčné firmy. (lh)