Aktuality

Odborníci budú hodnotiť 150-ročný topoľ na Staničnom námestí v Košiciach

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 11.5.2016, videné 803-krát

Metódy, ktoré sa využívajú pri hodnotení drevín vo verejnej zeleni uvedú odborníci na seminári Metódy hodnotenia drevín dňa 25. mája 2016 v Košiciach. Podujatie sa koná v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a organizuje ho nitrianska Pobočka biológie drevín Ústavu ekológie lesa SAV, Zvolen a Botanická záhrada UPJŠ, Košice.

S príspevkami vystúpia poprední odborníci zo Slovenska a Maďarska. O metóde vizuálneho hodnotenia zdravotného stavu drevín bude hovoriť doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc. z Ústavu ekológie lesa SAV. Pod jej drobnohľadom sa ocitne 150 ročný topoľ s obvodom kmeňa 660 cm a výškou 24 m, rastúci na Staničnom námestí v Košiciach. Vizuálnym hodnotením nie je vždy možné odhaliť skryté dutiny vyskytujúce sa na kmeni a konároch. V takých prípadoch sa uplatňujú postupy, ktoré bez mechanického poškodenia skúmanej dreviny poskytnú obraz o vnútornej stavbe stromu. Patrí sem stanovovanie stability drevín akustickým tomografom 3D; praktické ukážky uvidia aj účastníci podujatia. Prof. Divós zo Západomaďarskej univerzity v Šoproni, autor akustického tomografu a prístroja na realizáciu ťahových skúšok, bude demonštrovať stanovenie stability stromov na vzácnom 150 ročnom topoli bielom, ktorý bol v užšom výbere na získanie ocenenia strom roka. Ing. Katalin Tuba, PhD. ponúkne poznatky o chorobách a škodcoch topoľov. So záujmom sa očakáva prednáška Ing. Gézu Kelemena, PhD. o drevinách, na ktorých sú pripevnené preliezky pre deti.Súčasťou programu sú príhovory predstaviteľov košickej Správy mestskej zelene a Botanickej záhrady Univerzity P. J. Šafárika.

Účastníkom sa odporúča navštíviť aj výstavu Motýle exotických trópov, ktorá je sprístupnená v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ, kde sa seminár bude konať.

Záujemcovia o účasť na seminári sa môžu ešte prihlásiť – podrobné informácie sú uvedené v priloženej pozvánke.

Katarína Sládeková
Ústav ekológie lesa SAV

Príloha

Odlomený konár neošetrenej a odborne neposúdenej dreviny Paulownia tomentosa (paulovnia plstnatá) v Parku Topoľčianky. Fotografia: Gabriela Juhásová.