Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Predsedovia akadémií vied V4 a predstavitelia Európskej komisie

Vedenia akadémií vied V4 v Bruseli

3. 3. 2016 | zhliadnuté 1751-krát

Predseda Slovenskej akadémie vied prof. Pavol Šajgalík a podpredsedníčka SAV pre výskum RNDr. Eva Majková DrSc. sa prvého marca stretli v Bruseli s vedením akadémií vied štátov Vyšehradskej štvorky a s predstaviteľmi Európskej komisie z oblasti vedy a výskumu. Najvyšší predstavitelia akadémií vied z krajín V4 sa stretávajú každoročne od roku 2000, no po prvý raz sa tentoraz stretli v Bruseli. Cieľom stretnutia bolo prezentovanie pripravenosti jednotlivých akadémií vo vyššej miere participovať na európskom výskume, ako aj predstavenie nových výskumných infraštruktúr, ktorými sú akadémie vybavené.

Zúčastnili sa na ňom predseda AV ČR Jiří Drahoš, predseda Maďarskej akadémie vied a umení László Lovász a predseda Poľskej akadémie vied Jerzy Duszyński. Za Slovenskú akadémiu vied sa stretnutia zúčastnil predseda Pavol Šajgalík a podpredsedníčka pre výskum Eva Majková.

Predsedovia akadémií vied sa stretli v Bruseli s komisárom pre výskum, vedu a inovácie Carlosom Moedasom, s ktorým prediskutovali úlohu vedy pri tvorbe národných a európskych politík. Prezentovali pripravenosť poskytnúť svoje expertízy v tomto procese. Informovali aj o novej výskumnej infraštruktúre, ktorá bola vo V4 vybudovaná zo štrukturálnych fondov. Diskusia sa zamerala tiež na udržateľnosť tejto infraštruktúry, a to najmä v súvislosti s nižšími národnými rozpočtami na výskum. Účastníci stretnutia sa zhodli na potrebe vyššieho zapojenia akadémií do európskeho výskumného priestoru, zdôraznili tiež úlohu vedeckej diplomacie.

Počas stretnutia s komisárom Tiborom Navracsicsom, ktorý je zodpovedný za oblasť vzdelávania, kultúry športu a mládeže, prediskutovali najmä otázky vzdelávania PhD. študentov, celoživotného vzdelávania a príležitostí, ktoré ponúka Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT). Tibor Navracsics tiež zdôraznil, že OECD v súčasnosti poskytuje možnosť uskutočniť hodnotenie vysokého školstva v jednotlivých štátoch. Na stretnutí tiež bola diskutovaná možnosť zorganizovať podujatie Science meets Parliament v krajinách V4.

Na stretnutí s predsedom vedeckej rady Európskej rady pre výskum Jean-Pierre Bourguignonom diskutovali predsedovia najmä o  úspešnosti akadémií vied pri získavaní prestížnych ERC grantov. V tejto oblasti krajiny V4 značne zaostávajú za starými členmi EÚ. Súčasťou diskusie boli tiež opatrenia, ktoré by mali zaviesť jednotlivé inštitúcie na vyššie zapojenie do týchto projektov.

Večer sa na Stálom zastúpení ČR pri EÚ uskutočnila konferencia Visegrad 4 Academies of Sciences – your partners in European research, development and innovation cooperation, na ktorej boli prezentované jednotlivé akadémie vied a následne v rámci panelovej diskusie aj úloha akadémií vied ako výskumných organizácií v európskom výskumnom priestore. Časť diskusie venovali príprave mladých výskumníkov. Viacero otázok smerovalo na obnovenú výskumnú infraštruktúru a schopnosť prilákať špičkových vedcov.

Daniel Straka SLORD

Foto: Pavlína Pancová Šimková, CZELO