Aktuality

SAV má víziu aj ciele

Vložil(a): S. Ščepán, 21.1.2016, videné 1853-krát

Prezentácia vízie a výskumných programov SAV boli hlavnou témou na úvod stretnutia členov Predsedníctva SAV s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Jurajom Draxlerom, počas jeho návštevného dňa v areáli SAV na Dúbravskej ceste v Bratislave.

Obe strany pred médiami prezentovali východiská a ambície posilniť postavenie SAV ako excelentnej národnej neuniverzitnej verejnej výskumnej inštitúcie, ktorá realizuje špičkový výskum a pomôže zlepšiť jeho aplikáciu do praxe. Tým podporí stabilnú a perspektívnu základňu hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska v efektívnej integrácii do európskeho výskumného priestoru.

Štát podľa ministra školstva Juraja Draxlera chce dávať viac peňazí na vedu a výskum, ale nemá prostriedky na plošné rozdeľovanie všetkým, ktorí sa hlásia. „Chceme viac podporovať excelentné pracoviská, zlepšiť prepojenie získavania zdrojov aj zo súkromného sektora a viac využívať záujem zahraničných partnerov o naše vedecké programy a výsledky,“ zdôraznil Juraj Draxler. Súčasne víta iniciatívu SAV, ktorá v tomto roku otvára projekt medzinárodného hodnotenia, aby zvýšila svoj kredit v spoločnosti aj v zahraničnej konkurencii.   

"Chceli by sme sa vyhnúť podozreniam, že sa hodnotíme sami," uviedol na margo akreditácie predseda SAV prof. Pavol Šajgalík. Šéfkou hodnotiacej komisie bude podpredsedníčka fínskej Akadémie vied Marja Makarow. Zostavenie tímu hodnotiteľov a spôsob hodnotenia Slovenská akadémia vied ponechá na externých expertov. "Očakávame a dúfame, že nová vláda to pochopí ako výzvu pre Slovensko a získame dodatočné zdroje oproti bazálnemu financovaniu práve na podporu tých špičkových inštitúcií, ktoré budú vybrané panelom zahraničných expertov," dodal prof. Pavol Šajgalík.

Predstavitelia SAV za prítomnosti šéfa rezortu školstva predstavili aj dlhodobý zámer rozvoja SAV a víziu do roku 2020. Jej cieľom je sformovať modernú, dynamickú, úspešnú akadémiu s viaczdrojovým financovaním a prepojením výskumu na univerzity a výskumné inštitúcie a na partnerov z priemyslu a verejnej sféry. V rámci otvorenej akadémie ponúka SAV pre spoločenské využitie deväť výskumných programov v rozmanitých oblastiach života spoločnosti:

1. Nové materiály pre všetkých, 2. Medzi Zemou a vesmírom, 3. Informácie a komunikácia, 4. Zdravá krajina 21. storočia, 5. Zdravé potraviny pre všetkých, 6. Veda pre kvalitný život, 7. Problém spoločenského poriadku: V akej spoločnosti žijeme? 8. Problém človeka v 21. storočí: Ako myslíme, cítime a konáme? 9. Problém kultúrnej zmeny: Akí sme a prečo?

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler predpoludním navštívil Fyzikálny ústav SAV a Ústav vied o Zemi, podvečer zavítal na prezentácie výskumných projektov Centra spoločenských a psychologických vied SAV na pôde Ústavu experimentálnej psychológie SAV a na prezentáciu Neuroimunologického ústavu SAV.

(spn)

Fotografie: Studio eNet (snímky 1 - 6)

a Ľubica Suballyová (snímky 7 - 9)

 

Príloha

Minister školstva Juraj Draxler v laboratóriu kvantových meraní na Fyzikálnom ústave SAV.
Príloha

Návšteva ministra školstva SR Juraja Draxlera na Fyzikálnom ústave SAV.
Príloha

Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík a minister školstva Juraj Draxler pred tlačovou konferenciou.
Príloha

Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Príloha

Prezentácia Fyzikálneho ústavu SAV.
Príloha

Prezentácia Ústavu vied o Zemi SAV.
Príloha

Na snímke v popredí riaditeľka Centra spoločenských a psychologických vied SAV Martina Lubyová, minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler, predseda SAV Pavol Šajgalík počas prezentácie súčasných výskumných projektov a zámerov budúcich projektov.
Príloha

Riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV prof. Michal Novák prezentoval výskumné projekty včasného diagnostikovania závažnej civilizačnej hrozbby - Alzheimerovej choroby.
Príloha

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler si so záujmom vypočul prezentácie výskumných projektov SAV, položil otázky na niektoré aspeky výskumu a vyslovil svoju víziu podpory slovenskej vedy.