Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Periodicka tabulka

Potvrdenie štyroch nových chemických prvkov

5. 1. 2016 | zhliadnuté 1634-krát

Na sklonku minulého roka 30. decembra 2015 vydal sekretariát Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC) tlačovú správu (http://www.iupac.org/news/news-detail/article/discovery-andassignment-of-elements-with-atomic-numbers-113-115-117-and-118.html ), v ktorej informuje o potvrdení objavov štyroch nových chemických prvkov. Medzinárodná komunita chemikov a fyzikov dostala týmto zaujímavý novoročný dar – uvedená štvorica chemických prvkov totiž znamená skompletizovanie siedmej periódy Periodickej tabuľky / Periodickej sústavy prvkov.  

Objavy ohlásili špičkové pracoviská jadrového, chemického a fyzikálneho výskumu: RIKEN, Japonsko – objav prvku 113; ÚJV Dubna, Rusko; L. Livermore a Oak Ridge Natl. Laboratories, USA – spoločné objavy prvkov 115 a 117; ÚJV Dubna, Rusko a L. Livermore Natl. Laboratory, USA – spoločný objav prvku 118. Parametre ohlásenia boli všestranne preskúmané Spoločnou pracovnou skupinou IUPAC a IUPAP (Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú fyziku) a táto skupina konštatovala súlad s príslušnými kritériami IUPAC a IUPAP. Nasledovať bude proces výberu a schválenia názvov a značiek týchto nových chemických prvkov, pričom vo výbere názvov a značiek majú pochopiteľnú prioritu objaviteľské pracoviská. Návrhy však podliehajú schváleniu divíziami a orgánmi IUPAC a IUPAP. Novoobjavené prvky majú zatiaľ nasledovné pracovné názvy a značky: chemický prvok 113 – ununtrium, Uut, chemický prvok 115 – ununpentium, Uup, chemický prvok 117 – ununseptium , Uus, chemický prvok 118 – ununoctium, Uuo.  

Doc. RNDr. Milan Drábik, PhD  predseda Slovenského národného komitétu IUPAC