Aktuality

Čo bude so „zaostalými“ okresmi?

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 30.11.2015, videné 700-krát

Prvé východoslovenské podujatie iniciatívy ProCeSI (Prognostického Centra pre Spoločenskú Integráciu) sa konalo v Prešove v piatok 13. novembra 2015. Bolo venované situácii v tzv. najmenej rozvinutých okresoch Slovenska (NRO), medzi ktoré patria okresy Kežmarok, Sabinov, Vranov nad Topľou, Svidník, Rožňava, Sobrance a Trebišov.

Uvedené okresy majú trvale najhoršiu situáciu na trhu práce, ale spájajú ich aj osobitosti demografického vývoja. Podujatie sa konalo v zasadačke rektora PU Consilium maius a bolo zorganizované v spolupráci s Ústavom rómskych štúdií Prešovskej univerzity. Podujatie otvoril prorektor Prešovskej univerzity Milan Portik  a účastníkov privítal v mene Ústavu rómskych štúdií jeho riaditeľ I. Bernasovský.

Obsahom bola odborná prednáška spojená s diskusiou na tému „Zvyšovanie zamestnanosti v zaostávajúcich okresoch SR“. Charakteristikami týchto okresov a ich potenciálom sa zaoberala prednáška Branislava Šprochu (CSPV SAV), Borisa Vaňa (VDC INFOSTAT) a Martiny Lubyovej (CSPV SAV). Etnickými osobitosťami vo vzťahu k rómskej populácii a problémami spojenými s integráciou na trh práce sa zaoberala prednáška Alexandra Mušinku z Ústavu rómskych štúdií PU. Návrh zákona zaoberajúceho sa situáciou v NRO (momentálne v legislatívnom konaní v NR SR) predstavil Anton Marcinčin (poradca ministra financií a ministra školstva). Uvedený zákon obsahuje celý rad opatrení, akými sú napríklad zvýhodnenie NRO pri čerpaní európskych fondov, investičné stimuly (už od 200.000 eur), vyššia dotácia na nájomné byty, cesty, parkoviská a podporu cestovného ruchu, projekty Cesta na trh práce (napr. u VPP až na 18 mesiacov do 540 eur), odvodový bonus od 6 mesiacov, oddlženie fyzických osôb a p. Účastníci podujatia diskutovali na tému, za akých podmienok môžu navrhované opatrenia reálne zlepšiť situáciu v uvedených okresoch. V diskusii vystúpili primátor mesta Sabinov, predstavitelia úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity a predstaviteľka SOPK. Podujatia sa zúčastnili aj vedúci ústavov CSPV SAV Viera Bačová  (Ústav experimentálnej psychológie SAV) a Michal Kentoš (Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach).

Iniciatíva ProCeSI vznikla v roku 2015 pod záštitou Prognostického ústavu SAV ako voľné združenie odborníkov z rôznych inštitúcií  v oblasti spoločenskej integrácie. Od októbra 2015 prešla iniciatíva pod záštitu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, ktorého súčasťou sú okrem Prognostického ústavu SAV aj Ústav experimentálnej psychológie SAV a Spoločenskovedný ústav  SAV v Košiciach. Prvé tri podujatia iniciatívy ProCeSI, ktoré sa konali počas  roka 2015 Bratislave, boli venované otázkam trhu práce, Slovensku v roku 2020 a 2030 a migrácie. 

(m. l.)

Príloha

Podujatie otvoril prorektor Prešovskej univerzity Milan Portik.
Príloha

Účastníkov privítal riaditeľ Ústavu rómskych štúdií Prešovskej univerzity Ivan Bernasovský.
Príloha

S prednášku vystúpil hlavný organizátor podujatia Alexander Mušinka z Ústavu rómskych štúdií PU.
Príloha

Návrh zákona o pomoci NRO predstavil Anton Marcinčin, poradca ministra financií a ministra školstva.
Príloha

Demografickú situáciu a stav na trhu práce prezentovala Martina Lubyová, riaditeľka Centra spoločenských a psychologických vied SAV.
Príloha

K situácii v okresoch diskutoval Peter Molčan, primátor mesta Sabinov.
Príloha

Podujatia sa zúčastnili Viera Bačová, vedúca Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV (vpravo) a Michal Kentoš, vedúci Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV v Košiciach (v strede).