Aktuality

Medzinárodné sympózium o strese

Vložil(a): M. Španková, 24.6.2015, videné 1343-krát

Už 11. ročník sympózia o strese v dňoch 20. – 25. júna na zámku v Smoleniciach bol slávnostne otvorený v  Historickej budove NR SR  20. júna 2015. Predsedom medzinárodného organizačného výboru a sympózia je prof. Daniela Ježová, členka Predsedníctva SAV a vedúca vedecká pracovníčka Ústavu experimentálnej endokrinológie, ktorého riaditeľom je Ing. Štefan Zórad. Po slávnostnom otvorení  nasledovala prednáška jedného z najcitovanejších vedcov sveta o strese, ktorým je pán prof. George Chrousos (Grécko, USA). V priebehu sympózia budú medicínsky výskum reprezentovať vedci z výskumných aj klinických pracovísk z 11 krajín sveta.

 

  Stres a so stresom súvisiace ochorenia predstavujú závažný problém modernej spoločnosti. Výskum Slovenskej akadémie vied v tejto oblasti má špičkovú úroveň z celosvetového pohľadu. Už pred 40 rokmi sa vedcom Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV podarilo získať záujem najvýznamnejších zahraničných špecialistov v oblasti výskumu stresu a zorganizovať prvé sympózium o katecholamínoch a strese. Aj keď odborný záujem západných vedcov bol nesporný, v tej dobe nebolo jednoduché zabezpečiť ich pobyt u nás. Vďaka veľkému úsiliu a vedeckej zdatnosti sa podarilo uskutočniť vedecké stretnutia vedcov z celého sveta, vrátane amerických a ruských, opakovane každé 4 roky.

 

Séria sympózií o katecholamínoch a strese sa stala svetoznámou v širokej vedeckej komunite. Slovensko a slovenská veda sa tak dostali do povedomia pracovníkom významných svetových univerzít a iných vedeckých pracovísk. Od roku 1975 sa sympózium konalo každé 4 roky a umožnilo vznik mnohých medzinárodných vedeckých spoluprác, ako aj pobyty našich mladých vedcov na renomovaných vedeckých pracoviskách v zahraničí.

                

Príloha

11th Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress. Slávnostné zahájenie sympózia o strese sa konalo v historickej budove NR SR
Príloha

Predsedníčka sympózia o strese prof. D. Ježová
Príloha

Pohľad do sály
Príloha

Ľ. Horváthová z Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV získala spolu s L. Molčanom z PrifUK a D. Thomasesom z USA ocenenie „Irwin Kopin Award“
Príloha

Prof. K. Marhold, podpredseda pre II. oddelenie
Príloha

Úvodnú Kvetňanského prednášku predniesol svetoznámy vedec v oblasti stresu prof. George Chrousos (jeho h-index je 135)
Príloha

Člen predsedníctva SAV M. Morovics
Príloha

Hlavní organizátori synpózia (zľava): Akad. L. Macho, bývalý predseda SAV; Š. Zórad, riaditeľ Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV; peof. D. Ježová, predsedníčka sympózia; D.S. Goldstein, významný vedec, NIH, USA; R. Kvetňanský, zakladateľ sympózií o strese; prof. O. Križanová, výkonný sekretár sympózia, MMC SAV; G. P. Chrousos, plenárny prednášateľ; prof. K. Pacak, významný vedec, NIH, USA; N. Hlaváčová, predsedníčka lokálneho organizačného výboru; Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Príloha

Krásny kultúrny zážitok poskytol The Ladies Ensemble