Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Medzinárodné sympózium o strese

24. 6. 2015 | zhliadnuté 1410-krát

Už 11. ročník sympózia o strese v dňoch 20. – 25. júna na zámku v Smoleniciach bol slávnostne otvorený v  Historickej budove NR SR  20. júna 2015. Predsedom medzinárodného organizačného výboru a sympózia je prof. Daniela Ježová, členka Predsedníctva SAV a vedúca vedecká pracovníčka Ústavu experimentálnej endokrinológie, ktorého riaditeľom je Ing. Štefan Zórad. Po slávnostnom otvorení  nasledovala prednáška jedného z najcitovanejších vedcov sveta o strese, ktorým je pán prof. George Chrousos (Grécko, USA). V priebehu sympózia budú medicínsky výskum reprezentovať vedci z výskumných aj klinických pracovísk z 11 krajín sveta.

 

  Stres a so stresom súvisiace ochorenia predstavujú závažný problém modernej spoločnosti. Výskum Slovenskej akadémie vied v tejto oblasti má špičkovú úroveň z celosvetového pohľadu. Už pred 40 rokmi sa vedcom Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV podarilo získať záujem najvýznamnejších zahraničných špecialistov v oblasti výskumu stresu a zorganizovať prvé sympózium o katecholamínoch a strese. Aj keď odborný záujem západných vedcov bol nesporný, v tej dobe nebolo jednoduché zabezpečiť ich pobyt u nás. Vďaka veľkému úsiliu a vedeckej zdatnosti sa podarilo uskutočniť vedecké stretnutia vedcov z celého sveta, vrátane amerických a ruských, opakovane každé 4 roky.

 

Séria sympózií o katecholamínoch a strese sa stala svetoznámou v širokej vedeckej komunite. Slovensko a slovenská veda sa tak dostali do povedomia pracovníkom významných svetových univerzít a iných vedeckých pracovísk. Od roku 1975 sa sympózium konalo každé 4 roky a umožnilo vznik mnohých medzinárodných vedeckých spoluprác, ako aj pobyty našich mladých vedcov na renomovaných vedeckých pracoviskách v zahraničí.