Aktuality

Začiatok sezóny v Arboréte Mlyňany

Vložil(a): M. Španková, 4.6.2015, videné 768-krát

V Arboréte Mlyňany, ktoré je od 1. júla 2014 detašovaným pracoviskom Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene,  už tradične slávnostne zahájili návštevnícku sezónu 2015 podujatím Ambrózyho dni, ktoré je tiež spomienkou na zakladateľa Arboréta Mlyňany Dr. Štefana Ambrózy - Migazziho a jeho nasledovníkov.

 

Dr. Štefana Ambrózy – Migazzi svoj vzťah k rastlinám vyjadril takto: „Rastlina je materiálom, z ktorého vytváram sochu, je farbou, ktorou maľujem svoje obrazy, je prostriedkom, ktorým zachycujem, lámem slnečný lúč, ktorým prinútim slávika k spevu, ktorým rozprúdim vôňu kvetov.“

 

Slávnostného otvorenia sezóny sa 15.mája 2015 zúčastnili aj hostia z Predsedníctva Slovenskej akadémie vied - podpredseda SAV pre ekonomiku p. prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc., podpredseda SAV pre II. oddelenie vied o živej prírode a chemických vedách p. prof. RNDr. Karol Marhold, CSc., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja p. doc. Ing. Milan Belica, PhD., zástupcovia mestskej a miestnej samosprávy blízkych miest a obcí, pracovníci spolupracujúcich ústavov SAV, botanických inštitúcií a univerzít.        

 

Podujatie slávnostne otvoril svojim príhovorom riaditeľ Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene Ing. Jozef Váľka, PhD. Hosťom sa tiež prihovorili predseda NSK pán Milan Belica a vedúca Arboréta Mlyňany Jana Konôpková. Spestrením slávnostného zahájenia bol aj kultúrny program, o ktorý sa postarali študenti a pedagógovia Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej ŠtiavniciZákladnej umeleckej škola Imricha Godina vo Vrábľoch a exkurzia po zbierkach drevín Arboréta Mlyňany.

 

Podujatie pokračovalo aj počas soboty a nedele programom pre verejnosť, ktorého súčasťou bola okrem vystúpení hudobných a tanečných skupín a folklórnych súborov aj prezentácia vedeckej a výchovno-vzdelávacej činnosti pracoviska, počas ktorej kolegovia návštevníkom sprostredkovali pohľad do vnútra rastlinného tela, sveta farieb v ňom obsiahnutých. Zároveň umožnili návštevníkom ochutnávku plodov málo známych drevín.

 

Zaujímavým obohatením celého programu boli vystúpenia študentov Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici, ktorí odprezentovali trubačský, botanický a sokoliarsky krúžok. Študenti Strednej odbornej školy zo Šurian sa prezentovali carvingom – vyrezávaním do ovocia a zeleniny a tiež sladkými a slanými maškrtami z vlastnej produkcie.

Návštevníci mohli tiež v pravidelných intervaloch absolvovať prechádzky parkom s odborným výkladom a pre deti boli pripravené aj tvorivé dielne a maľovanie na tvár.

 

Text a foto: Arborétum Mlyňany SAV

Príloha

Rozkvitnutý rododendron Anuschka
Príloha

Vystúpenie trubačského krúžku pri Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici
Príloha

Pozvaní hostia počas slávnostného otvorenia
Príloha

Slávnostný príhovor riaditeľa Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene Jozefa Váľku
Príloha

Rozhovory v kuloároch
Príloha

Vystúpenie sokoliarskeho krúžku pri Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici