Aktuality

Vedec roka SR 2014

Vložil(a): M. Španková, 12.5.2015, videné 2683-krát

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností zorganizovali už 18. ročník súťaže významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy  –  Vedec roka SR 2014. Tento ročník súťaže sa konal pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.

 

 Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo 12. mája 2015  v koncertnej sále Slovenského rozhlasu v Bratislave. Odovzdávania cien sa zúčastnil prezident SR Andrej Kiska,  štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Romana Kanovská, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., predseda SAV  prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., prezident ZSVTS prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING., rektori slovenských univerzít a rodiny ocenených. Hodnotiacu komisiu tento rok viedla podpredsedníčka SAV RNDr. Eva Majková, DrSc.

 

Prezident SR Andrej Kiska vo svojom príhovore poukázal na to, že štát a spoločnosť na špičkových výskumníkov často zabúda. „Stretávam sa s vedcami a počúvam vaše názory a návrhy a ako prezident často upozorňujem na problémy, ktoré musí naša krajina v tejto oblasti riešiť. Nie o päť-desať rokov, ale dnes, v najbližšej budúcnosti", dodal vo svojej reči.

 

Ocenenie odovzdávané pri tejto príležitosti vzniklo tento rok, v spolupráci s Ústavom dizajnu  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Dizajn ocenenia navrhol mladý, talentovaný študent Jakub Masár.

 

Za rok 2014 boli ocenenia odovzdané nasledujúcim osobnostiam:

 

V kategórií Vedec roka SR

Doc. Ing. Fedorovi Gömörymu, DrSc. (laudatio TU)

Elektrotechnický ústav, Slovenská akadémia vied

Za výskum vedúci k novým poznatkom o správaní kompozitov supravodič/feromagnetikum v jednosmerných a striedavých magnetických poliach.

 

V kategórií Vedkyňa roka SR

Mgr. Lucii Kučerovej, PhD. (laudatio TU)

Ústav experimentálnej onkológie, Slovenská akadémia vied

Za výsledky vo výskume vlastností nádorových kmeňových buniek a bunkovej terapii agresívnych ľudských metastatických nádorov.

 

V kategórií Osobnosť roka v oblasti technológií 

Doc. Ing. Sergejovi Hlochovi, PhD. (laudatio TU)

Fakulta výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach

Za vynikajúce výsledky dosiahnuté v rámci riešenia projektov výskumu technológie vodného prúdu a mimoriadny prínos pre interdisciplinárnu medzinárodnú vedeckú spoluprácu v oblasti progresívnych výrobných technológií. 

 

V kategórií Osobnosť roka v programoch EÚ

prof. RNDr. Pavlovi Miškovskému, DrSc. (laudatio TU)

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Za významný podiel na príprave a koordinácii úspešného projektu 7. RP EÚ získaného na Slovensku (Fostering excellence in multiscale cell imaging) v pozícii zodpovedného riešiteľa a za významný podiel na zapojení sa Slovenska do pan-európskej siete pre biologické zobrazovanie – EuroBioImaging. 

 

V kategórií Mladá osobnosť vedy

Ing. Ľubomírovi Švorcovi, PhD. (laudatio TU)

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Za vysokú vedeckovýskumnú a publikačnú aktivitu v oblasti elektrotechnickej charakterizácie biologicky aktívnych látok a využitia nových elektródových materiálov v klinickej, environmentálnej a potravinárskej stopovej analýze.

 

 

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže sa zúčastnili aj zástupcovia partnerov podujatia, ktorými boli spoločnosti SVOP, Datalan,  INFOkey.sk a  Bayer.  Mediálnymi partnermi Vedca roka SR 2014 boli RTVS,  Quark, science.sk, Televízia Z, teraz.sk, TASR, VaT. Za podporu podujatia vyjadrujeme veľké poďakovanie všetkým partnerom. V programe vystúpila speváčka a herečka Barbora Švidraňová spolu s klaviristom Lukášom Cintulom. Podujatím sprevádzal Igor Haraj.

 

 

Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2014 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk  v sekcii  Vedec roka SR

 

Foto: Vladimír Šimíček

Príloha

Vedcom roka 2014 sa dnes stal Fedor Gömöry z Elektrotechnického ústavu SAV
Príloha

Dizajn ocenenia navrhol mladý, talentovaný študent Jakub Masár
Príloha

Príchod prezidenta SR Andreja Kisku v spoločnosti Pavla Šajgalíka a Dušana Petráša
Príloha

Prezident SR pri svojom príhovore, ktorý adresoval vedcom
Príloha

Ing. Ľubomírovi Švorcovi, PhD. odovzdal ocenenie predseda SAV Pavol Šajgalík
Príloha

prof. RNDr. Pavlovi Miškovskému, DrSc. odovzdáva cenu Ján Turňa, riaditeľ CVTI SR
Príloha

Prezident ZSVTS Dušan Petráš a Doc. Ing. Sergej Hloch, PhD.
Príloha

Prezident SR Andrej Kiska
Príloha

Vedkyňa roka Mgr. Lucia Kučerová, PhD. z ÚEO SAV, spolu s predsedníčkou Hodnotiacej komisie Evou Majkovou
Príloha

Štátna tajomníčka MŠ VVaŠ SR Romana Kanovská odovzdala cenu Fedorovi Gömörymu
Príloha

Vedec roka 2014 pri svojej ďakovnej reči
Príloha

Spoločná fotografia všetkých ocenených
Príloha

Vedec roka pri rozhovore pre médiá