Aktuality

Ako bezpečne pozorovať zatmenie Slnka

Vložil(a): F. Krpelan, 11.3.2015, videné 4539-krát

 

Pravidlá bezpečného pozorovanie Slnka

Intenzívne žiarenie slnečného disku je vážnou hrozbou pre ľudský zrak. Nedodržanie základných pravidiel pozorovania Slnka čo len na zlomok sekundy môže spôsobiť trvalé poškodenie alebo úplnú stratu zraku. To platí aj počas čiastočného zatmenia Slnka. Aj 1% z celkovej plochy slnečného disku má dostatočnú intenzitu, aby za nepriaznivých okolností napáchalo na ľudskom zraku nenapraviteľnú škodu. Treba preto dodržať nasledujúce pravidlá a postupy:

  1. Nikdy sa nepozerajte nechráneným zrakom priamo do Slnka.
  2. Ak ste si nie úplne istý, že váš slnečný filter je bezpečnou ochranou zraku pri pozorovaní Slnka, poraďte sa s jeho predajcom alebo sa obráťte na niektorú z hvezdární a planetárií alebo pracovníkov Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici.
  3. Bez priameho dohľadu skúseného odborníka sa nikdy nepozerajte do ďalekohľadu alebo hľadáčika namiereného na Slnko, a to ani v prípade keď má filter.
  4. Nenechávajte v dosahu malých detí bez dozoru akýkoľvek ďalekohľad alebo iný optický prístroj.
  5. Nikdy sa nedívajte do Slnka cez fotoaparát alebo kameru.

Bežne predávané slnečné okuliare nie sú dostatočnou ochranou zraku na priame pozorovanie Slnka aj vtedy, ak majú najvyšší ochranný faktor.

 

Ako bezpečne pozorovať

Bezpečnou, kvalitnou a lacnou pomôckou pre pozorovanie Slnka, či už priamo alebo pomocou ďalekohľadu, je napríklad fólia Baader AstroSolar (Obr. 2), ktorú ponúka firma Tromf v Banskej Bystrici (http://www.tromf.sk/). Na obrázku sú fóliové AstroSolar filtre pevne uchytené pred objektívmi turistického binokulárneho ďalekohľadu.

Praktickým a jednoduchým prostriedkom na pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka sú fóliové slnečné okuliare (Obr. 3). Ich priezory sú buď zo špeciálnej tmavej plastovej fólie alebo lesklej pokovovanej fólie. Rám je papierový. Fóliové okuliare rovnako ako zváračské sklá poskytujú dostatočnú ochranu zraku pri priamom pozorovaní Slnka. Okuliare sú v ponuke veľkých internetových obchodov pod názvom Eclipse Glasses alebo Solar Eclipse Glasses. Ponúka ich však aj firma Tromf.

Na pozorovanie Slnka je najviac odporúčaná projekčná metóda (Obr. 4). Ďalekohľad je upevnený na statíve a obraz Slnka je premietaný na projekčnú plochu, ktorá je kolmá na pozdĺžnu os ďalekohľadu. Pozorovatelia sledujú obraz Slnka zaostrený okulárom na projekčnej ploche. Pre zvýšenie kontrastu a jasnosti obrazu Slnka je vhodné upevniť na tubus ďalekohľadu tienidlo, ktoré sa dá zhotoviť z kartónu. Veľkosť a jasnosť obrazu Slnka na projekčnej doske môžeme meniť jej vzďaľovaním alebo približovaním k okuláru. Projekčná metóda je použiteľná pre šošovkové aj zrkadlové ďalekohľady, je možné použiť aj binokulárny ďalekohľad, teda poľovnícky alebo turistický ďalekohľad. Podmienkou je, aby všetky jeho optické členy boli zo skla, všetky clony boli kovové a okuláre boli bez prachu a iných nečistôt.

Ľahko dostupnou, osvedčenou a bezpečnou pomôckou na pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka sú tmavé zváračské sklá s najvyšším stupňom tmavosti. Podmienkou je, aby sklo nebolo prasknuté alebo nadmerne poškriabané. Zváračské sklá nie sú vhodné ako slnečný filter pred objektívom ďalekohľadu, fotoaparátu alebo kamery. Takéto použitie neposkytuje kvalitný obraz a môže ohroziť zrak pozorovateľa a funkčnosť prístroja.

 

Mgr. Július Koza, PhD.

 

Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

Príloha

Fólia BAADER AstroSolar a binokulárny ďalekohľad s fóliovými filtrami na objektívoch
Príloha

Fóliové okuliare na pozorovanie Slnka
Príloha

Projekčná metóda pozorovania Slnka