Aktuality

Snem SAV vybral za nového predsedu SAV Pavla Šajgalíka

Vložil(a): M. Španková, 7.1.2015, videné 3165-krát

Už po druhý raz v krátkom čase sa stretol na svojom mimoriadnom zasadnutí Snem Slovenskej akadémie vied. Kým koncom decembra prijal návrh na odvolanie Jaromíra Pastoreka z postu predsedu SAV, v stredu členovia volili jeho nástupcu vo funkcii. Za nového predsedu Slovenskej akadémie vied navrhli Pavla Šajgalíka, ktorý doteraz pôsobil na poste podpredsedu SAV pre ekonomiku.  O odvolaní starého a menovaní nového rozhoduje na návrh ministra školstva prezident.

 

 

Kandidovať na post predsedu mohol každý člen predsedníctva SAV, pričom kandidáti sa mohli prihlásiť aj v deň voľby. Nového predsedu volilo 62 členov snemu, ktorí sú rozdelení do troch komôr. Je to oddelenie neživej prírody, oddelenie živej prírody a chemických vied a oddelenie vied o spoločnosti a kultúre. Za predsedu mohol byť zvolený ten kandidát, ktorý získa viac ako 50 percent hlasov, pričom kandidát musel mať nadpolovičnú väčšinu hlasov vo všetkých troch komorách. Jediným kandidátom v týchto voľbách bol doterajší podpredseda SAV Pavol Šajgalík, ktorý  po svojej prezentácii takmer dve hodiny odpovedal na otázky členov Snemu SAV.

 

P. Šajgalík, ktorý vo voľbách získal viac ako 71-percentnú podporu členov Snemu SAV (v prvej komore 75 %, v druhej 63,6 % a v tretej 75 %) krátko po hlasovaní povedal, že sa necíti ako víťaz, ale ako človek, ktorý má SAV vyviesť zo zložitej situácie. Zdôraznil, že sa chce už v najbližších týždňoch stretnúť s príslušnými ministrami, aby sa pri tvorbe ďalšieho rozpočtu predišlo situácii, ktorá sa okolo financovania SAV opakuje každú jeseň. Pripomenul, že považuje za veľmi dôležité otvorene diskutovať vnútri Slovenskej akadémie vied o podobe jej tranformácie, keďže doterajšie predstavy o nej považuje za prekonané. Zdôraznil, že za jednu zo svojich najdôležitejších úloh považuje zmeniť spôsob komunikácie vo vnútri Slovenskej akadémie vied a obnoviť dôveru vnútri tejto inštitúcie.

Predseda Snemu SAV Karol Marhold po vyhlásení výsledku povedal: „Výsledky sú pomerne presvedčivé a je to prvý krok, aby sa akadémia vrátila do normálneho rytmu práce.“ 

 

Medzi hlavnými argumentmi, ktoré koncom decembra rozhodli o tom, že sa viac ako 62 percent členov snemu sa postavilo za návrh odvolať J. Pastoreka, bol zlá komunikácia vo vnútri SAV a málo razantný spôsob rokovania o financovaní tejto inštitúcie s vládnymi predstaviteľmi. J. Pastorek stál na čele Slovenskej akadémie vied od roku 2009.

 

Snem rokoval už pod novým vedením, od 18. decembra je jeho predsedom namiesto Jána Sedláka  Karol Marhold . Ten je aj predsedom druhej komory. Predsedníčkou prvej komory je po novom Katarína Gmucová  a tretej komory Emil Višňovský .

 

Zo životopisu prof. Pavla Šajgalíka:

 

Narodil sa 30. júna 1955 a vyštudoval  na Katedre experimentálnej fyziky Prírodovedeckej fakulty UK.  Titul profesora dosiahol v roku 2004, 14 rokov pôsobil na poste riaditeľa Ústavu anorganickej chemie SAV. V roku 2013 sa stal členom Predsedníctva SAV a  podpredsedom pre ekonomiku. Je členom mnohých odborných komisií a absolvoval množstvo vedeckých pobytov v zahraničí (Taliansko, Nemecko, USA, Japonsko). Jeho vednou oblasťou je materiálový výskum, konštrukčná keramika, keramické nano-kompozity, fázová transformácia a mikrostruktura. Je držiteľom mnohých ocenení, v roku 2006 sa stal Vedcom roka. Ako externý učiteľ prednáša na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a na Trenčianskej Univerzite Alexandra Dubčeka. Bol školiteľom doktorandov, má tri udelené patenty, 13 vedeckých knižných publikácií (spoluautor, editor), viac ako 150 recenzovaných publikácií, 27 zborníkových príspevkov z medzinárodných konferencií, 19 príspevkov z domácich konferencií, päť záverečných správ. Má viac ako 1000 citácií (WOS + SCOPUS), H-index: 14 WOS, 16 SCOPUS.

 

MŠ, foto: Gabriel Kuchta, SAV

Príloha

Záber z dnešnej voľby predsedu SAV - v strede Pavol Šajgalík
Príloha

prof. Pavol Šajgalík
Príloha

Zo všetkých členov Snemu SAV podľa jeho predsedu Karola Marholda chýbali len dvaja
Príloha

Snem SAV
Príloha

Záber na časť Predsedníctva SAV