Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Záujem študentov o prednášku

Ústav pre výskum srdca hostil študentov stredných škôl

18. 11. 2014 | zhliadnuté 817-krát

Pri príležitosti „Týždňa vedy a techniky na Slovensku“ pripravil Ústav pre výskum srdca SAV v dňoch 12. a 13. novembra Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnilo 50 študentov zo stredných škôl v Bratislave - gymnázia Juraja Hronca,  a zo Spojenej školy Sv. Rodiny. 

            V rámci tohto podujatia študentov v úvode privítal riaditeľ ústavu, ktorý ich oboznámil s problematikou riešenou na ústave a podal informácie o dôležitosti základného výskumu zameraného na ochorenia kardiovaskulárneho systému. Potom si študenti vypočuli popularizačnú prednášku na tému „Srdce a prevencia srdcovocievnych ochorení“ a v krátkom teste si overili svoje vedomosti z fyziológie srdca, zásad správnej výživy, ako aj z prevencie srdcovo-cievnych ochorení.

 

            V ďalšej časti boli účastníci podujatia oboznámení so zásadami prvej pomoci a poskytovania kardiopulmonálnej resuscitácie, vrátane názorného použitia mobilného defibrilátora, a mali si možnosť prakticky vyskúšať niektoré dôležité činnosti súvisiace s poskytovaním prvej pomoci.

 

            Pri prehliadke ústavu sa návštevníci oboznámili s niektorými praktickými činnosťami súvisiacimi s vedeckou prácou v rámci laboratórií jednotlivých oddelení ústavu. S veľkým záujmom sa stretla taktiež videoprezentácia, na ktorej mohli vidieť činnosť srdca na modeli perfundovaného izolovaného srdca potkana. Súčasťou bola i prehliadka výstavy posterov a prác s najvýznamnejšími výsledkami činnosti pracovníkov ústavu.

           

 

Ján Styk, Barbora Kaločayová, Miroslav Barančík