Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Konferencia SAV na tému paradigmy budúcich zmien v 21. storočí IV. Globálny svet - spolupráca alebo konfrontácia? - 7. mája 2014

Pnutí v globálnej spoločnosti je čoraz viac

13. 5. 2014 | zhliadnuté 1187-krát

Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí IV. Globálny svet – spolupráca alebo konfrontácia? To bola téma vedeckej konferencie, ktorú v stredu 7. mája v Bratislave pripravilo oddelenie Svetovej ekonomiky Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied a Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Išlo o ďalšiu zo série interdisciplinárnych konferencií, ktorá si dala za cieľ definovať, v ktorých oblastiach globálnej spoločnosti možno očakávať viac vnútorných pnutí.

 

Zámerom konferencie, ktorá sa konala pod záštitou veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku bolo diskutovať o narastajúcich problémoch polarizácie spoločnosti, najmä v rovine polarizácie bohatstva a chudoby v Európskej únii a na Slovensku. Ako sa ukázalo z vystúpení viacerých vystupujúcich i diskutujúcich, podtitul Globálny svet – spolupráca alebo konfrontácia je nielen čoraz naliehavejšia téma, ale vo svetle najnovších udalostí na Ukrajine aj výsostne aktuálna. „Svet sa mení tak rýchlo, že niektoré vedecké poznatky starnú od jednej konferencie k druhej,“ odľahčil na úvod akcie atmosféru Peter Staněk z Ekonomického ústavu SAV.

 

Bol prvým vystupujúcim a svoju prednášku nazval Tektonické zlomy spoločnosti a technologické výzvy. Okrem iného sa zameral na odraz globalizácie a technologických zmien na trhu práce. Radca-vyslanec Ruskej federácie Andrej Šabanov prítomným predostrel ruský pohľad na spoluprácu tejto východnej veľmoci s Európskou úniou. Na Civilizačné modely a vývoj globálnej ekonomiky sa zamerala Iveta Pauhofová (Ekonomický ústav SAV). Okrem iného sa venovala tomu, ako sa rôzne civilizačné modely prispôsobujú zmenám vyplývajúcim z globalizácie, napríklad v prístupe k energetickým médiám, k využitiu informácií, k riešeniu príjmovej polarizácie. Upozornila na to, že budúcnosť civilizácie je závislá predovšetkým od adaptačnej schopnosti na meniace sa prírodné podmienky, čomu sa na úrovni riadenia venuje až druhoradá pozornosť.

 

Energetika bola tiež jedným z hlavných motívov prednášky, ktorou zaujal Štefan Volner s témou Geopolitika a ekonomika – spolupráca alebo konflikt. Zdôraznil, že svet sa vďaka globalizácii polarizuje a zdroje energií nadobúdajú kardinálnu úlohu. Pripomenul tiež, že ekonomika bude čoraz viac závislá a prepojená s geopolitikou. „Geopolitické ciele budú mať dokonca prioritu pred ekonomickými,“ povedal. S tým, že budovanie novej geopolitickej štruktúry dostáva už otvorene násilnú podobu. „Ukrajinská kríza je ukážkovým príkladom geopolitického súperenia,“ dodal.

 

Optimistickejšími očami sa na problémy globálnej spoločnosti pozerá Daneš Brzica (Ekonomický ústav SAV), ktorý sa venoval budúcnosti miest v téme Mestá ako kompletné entity a globálni aktéri: dynamika ich rozvoja a faktory zmien. Okrem iného povedal, že bude narastať globálna súťaž medzi mestami, ale súčasne sa aj rozvíjať ich spolupráca. Jeho kolega z Ekonomického ústavu SAV Boris Hošoff venoval vystúpenie na konferencii Inštitucionálnym a finančným rámcom budúceho vývoja v EÚ. Okrem iného upozornil, že tieto rámce sú dôležité preto, aby sa neopakovali systémové chyby finančného sveta. Ale tiež kvôli tomu, aby sme sa v budúcnosti vyhli sanácii bánk z peňazí daňových poplatníkov.

 

Vo svete čísel sa pohyboval aj Tomáš Želinský (TUKE), ktorý sa pozrel z viacerých hľadísk a s pomocou hry čísel na otázku, či je Slovensko chudobný alebo bohatý partner. Zdôraznil, že príjmové nerovnosti a chudoba sú mimoriadne fenomény, charakterizujúce stav spoločnosti, kde pri hre s číslami môže dochádzať nielen k zavádzaniu, ale najmä k nesprávnemu nastaveniu nástrojov pomoci.

 

V druhej časti sa účastníci konferencie venovali viacerým zaujímavým a pestrým témam. Okrem iného aj aktivitám Číny v Európe (Soňa Svocáková), otázke či znižuje globalizácia príjmovú nerovnosť (Beáta Stehlíková), systémovým chybám pri znižovaní nezamestnanosti (Peter Kalina), či perspektíve seniorov (Michal Páleník).

 

Gestormi konferencie boli Iveta Pauhofová, Peter Staněk  a Tomáš Želinský.

 

Text: Martin Podstupka, foto: Gabriel Kuchta