Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Blíži sa Einsteinovo výročie

Dnes o mýtoch, identitách a dvakrát o fyzike

13. 4. 2005 | videné 1780-krát
Český rozhlas o Einsteinovi, rozhovor o fyzike v SME, prezentácia publikácií SAV o mýtoch a identitách, výstava prírastkov Ústrednej knižnice SAV.

Reláciu k 50. výročiu úmrtia Alberta Einsteina vysiela dnes o 16:00 Český rozhlas 3, stanica Vltava. Ak máte možnosť, zapnite si rádio – hovoriť budú fyzici z českej Akadémie vied. Podľa ukážok v rannom vysielaní bude reč o odborných aj populárnych otázkach, napríklad o dilatácii času, červích dierach atď.

- - - - - - - -

Príloha TV OKO v dnešnom vydaní SME prináša rozhovor s RNDr. Marekom Mihalkovičom, CSc., z Fyzikálneho ústavu SAV. Titulok: Do poslednej chvíle všetko spochybňujem.
Nemusíte hneď bežať do stánku, nájdete ho na adrese:

http://www.sme.sk/c/2006672/

- - - - - - - -

Dnes o 17:00 bude v zasadačke spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, prezentácia dvoch publikácií SAV:

1/ Mýty naše slovenské, editori Eduard Krekovič, Elena Mannová, Eva Krekovičová

Kniha rozoberá základné kamene slovenskej mytológie od Veľkej Moravy, cez Matúša Čáka, Jánošíka, Štúra, Štefánika, Tisa až po Husáka a mýty obdobia komunizmu. Autori (archeológovia, jazykovedci, etnológovia, historici, publicisti) upozorňujú, v čom sa obsahy mýtov rozchádzajú s výsledkami výskumov. Porovnávajú mýtické príbehy rôznych etník a prichádzajú k záveru, že Slováci sú rovnakými „mýtomaniakmi“ ako všetci ostatní, pretože rovnako ako všetci ostatní snívajú o živote bez útlaku a násilia. Jednotlivé kapitoly poukazujú na obsahovú a funkčnú podobu mýtov. Všímajú si aj mýtizáciu literárnej, cirkevnej či ľudovej tradície najmä v 19. storočí a jej politické využívanie.

2/ Kolektívne identity na súčasnom Slovensku, autor Vladimír Krivý

Pramenná publikácia, obsahujúca všetky základné výsledky reprezentatívneho kvantitatívneho sociologického výskumu, ktorého terénna časť sa uskutočnila na Slovensku v novembri 2003. V tabuľkovej forme sú prezentované položené otázky a rozloženia odpovedí. Sú členené do problémových okruhov: „V akom prostredí vyrastali“, „Jazyk“, „Referenčné skupiny a negatívne skupinové vymedzenia“, „Ideové a kultúrne sebazaradenia“, „História: osobnosti, udalosti, obdobia, dejiny národa, traumy, kultúrna identita krajiny“, „Hodnotové orientácie, politické názory, uznávané symboly“, „Vzťah k iným blízkym národom“, „Vstup do EÚ“. Osve sú uvedené aj odpovede Slovákov a Maďarov, ľudí s vysokoškolským vzdelaním a s nižšou úrovňou vzdelania. Publikácia má spolu s pripojeným výskumným dotazníkom 90 strán.

Na prezentáciu vás pozývajú Centrum excelentnosti SAV „Kolektívne identity“, Ústav etnológie SAV, Historický ústav SAV a Sociologický ústav SAV

V programe vystúpi s pesničkami Zuzana Homolová

- - - - - - - -

V študovni na Klemensovej 19, medziposchodie 26, je zároveň výstava najnovších prírastkov Ústrednej knižnice SAV: 14.-15. apríla 2005 od 8,00 do 17,30.