Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračný obrázok

SAV otvára novú výzvu schémy DoktoGrant

31. 5. 2024 | videné 391-krát

Slovenská akadémia vied vyhlasuje 1. júna 2024 – 6. výzvu Programu grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant). Výzva na podávanie žiadostí o grant do programu je zverejnená na stránke SAV aj na domovskej stránke programu.

Program grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant) je aktivitou SAV, ktorej zámerom je podporiť vedecké projekty študentov dennej formy doktorandského štúdia realizovaného v rámci organizácií SAV. Cieľom je finančne podporiť kvalitné projektové návrhy, ktoré budú tvoriť ucelenú časť v rámci projektov riešených počas doktorandského štúdia a ktoré je možné realizovať v priebehu jedného roka. V piatej výzve programu bolo podporených 44 projektov z 91 prijatých prihlášok.

Konečný termín na podávanie žiadostí o grant v 6. výzve programu je 31. 8. 2024.

Viac informácií o podmienkach programu, ako aj možnosti registrovať sa a podať žiadosť o grant nájdete na webstránke programu.

 

Spracovala: Veronika Baňkosová, OVV SAV

 

Súvisiace články