Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Medzinárodná letná škola o malých modulárnych reaktoroch

Medzinárodná letná škola o malých modulárnych reaktoroch

29. 5. 2024 | videné 284-krát

Talentovaní študenti, doktorandi a výskumníci, ktorí sa vzdelávajú v oblasti jadrovej vedy, inžinierstva a technológií malých modulárnych (SMR) a pokročilých reaktorov, sa môžu prihlásiť na unikátne podujatie Medzinárodnú letnú školu o malých modulárnych reaktoroch.

Letná škola ponúka vzácnu príležitosť získať cenné poznatky o ľahkovodných a pokročilých modulárnych reaktoroch, ako aj o mikroreaktoroch, a to prostredníctvom prednášok a diskusií s renomovanými odborníkmi. Program zahŕňa aj účasť na interaktívnych workshopoch a exkurzie.

Viac informácií 

Termín: 24. - 28. júna 2024

Miesto: Kampus Polytechnickej univerzity v Miláne v meste Lecco pri jazere Lario

Organizátori: Polytechnická univerzita a European Nuclear Education Network (ENEN)

Letná škola je určená pre:

  • študentov magisterského štúdia
  • doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
  • študijné oblasti: jadrová veda, inžinierstvo, technológie

Účastníci navyše získajú približne tri kredity ECTS.

Čo pokrýva štipendium?

Všetky náklady spojené s účasťou na letnej škole vrátane registračného poplatku, dopravy, ubytovania a stravy.

Informácia o poskytovateľovi štipendia

newcleo je spoločnosť pôsobiaca vo Francúzsku, Veľkej Británii a Taliansku, ktorá spolupracuje so stovkami vedcov a inžinierov na vývoji pokročilých reaktorov IV. generácie. Jej cieľom je priniesť riešenia, ktoré umožnia uzavrieť jadrový cyklus vďaka opätovnému využitiu použitého jadrového paliva.

newcleo si uvedomuje, aké dôležité je, aby oblasť jadrovej energetiky bola atraktívna pre nadaných mladých ľudí na Slovensku, preto podporuje toto štipendium.

Čo treba urobiť pre účasť

Prihlášku na štipendium treba poslať najneskôr 4. júna 2024 (vrátane) na mail summerschool@newcleo.com, potrebné sú nasledujúce podklady:

  • svoje CV v anglickom jazyku
  • motivačný list pre účasť na letnej škole v rozsahu max. 1 A4 v anglickom jazyku

Program

  • 24. júna: Prednášky o úlohe jadrovej energie v rámci energetickej tranzície, stav vývoja SMR a pracovné skupiny k dizajnovaniu bezpečnostných systémov pre SMR;
  • 25. júna: Prednášky a diskusie k realizácii SMR v Kanade, stratégii EÚ v oblasti jadra a medzinárodnom licencovaní SMR;
  • 26. júna: Diskusia o projektoch newcleo, jadrových zárukách a zapájaní verejnosti do diskusie k projektom SMR;
  • 27. júna: Diskusia okolo projektov diaľkového vykurovania, záujmu priemyslu o SMR/AMR dizajnovaní experimentálnych zariadení;
  • 28. júna: Návšteva laboratórií SIET, prezentácie a odovzdávanie certifikátov.

 

Zdroj a foto: agentúra Seesame

Súvisiace články