Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z otvorenia konferencie (za rečníckym pultom Richard Sťahel)

Z medzinárodnej konferencie Heidegger, taoizmus a interkultúrne myslenie dnes

28. 5. 2024 | videné 289-krát

V dňoch 21. a 22. mája 2024 sa v priestoroch Ústrednej knižnice SAV, v. v. i., v Bratislave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom Heidegger, taoizmus a interkultúrne myslenie dnesPodujatie zorganizoval Filozofický ústav SAV, v. v. i., v Bratislave v úzkej spolupráci Inštitútom filozofie Viedenskej univerzity a s podporou Hongkonskej univerzity vedy a techniky (Hong Kong University of Science and Technology).

Konferenciu otvorili spoločne úvodným príhovorom riaditeľ Richard Sťahel (Filozofický ústav SAV, v. v. i.) a Ľubomír Dunaj (Viedenská univerzita).

Príspevky tematicky reagovali predovšetkým na najnovšie filozofické práce o Heideggerovi a taoistickej filozofii, najmä na knihu amerického profesora Erica S. Nelsona s názvom „Heidegger and Dao: Things, Nothingness, Freedom“ (Bloomsbury, 2023), na editovaný zväzok Davida Chaia s názvom „Daoist Resonances in Heidegger Exploring a Forgotten Debt“ (Bloomsbury, 2022) a tiež na knihu Fabian Heubela „Gewundene Wege nach China: Heidegger – Daoismus – Adorno“ (Klostermann, 2020), pričom analyzovali, otázky a témy týkajúce sa Heideggerovho myslenia, taoistickej a východoázijskej filozofie a možností a úskalí interkultúrneho dialógu a filozofie v súčasnosti.

V jednotlivých sekciách postupne vystúpili s prednáškami profesor Eric S. Nelson (Hong Kong University of Science and Technology), Fabian Heubel (Academia Sinica) a David Chai (The Chinese University of Hongkong), ktorí zároveň otvorili konferenciu, ako aj určili základné témy, ktoré boli viac či menej diskutované počas celého priebehu dvojdňovej konferencie.

Nasledujúci deň vystúpili s rozmanitými príspevkami, rozširujúcu diskusiu na rôzne koncepcie z indickej a japonskej filozofie, ako aj na recepciu Heideggera v Španielsku, Japonsku, Taliansku a najmä v Číne. Postupne teda svoje práce predstavili jedna z najvýznamnejších súčasných svetových sinologičiek, Jana S. Rošker (University of Ljubljana), pôvodom kórejská filozofka pôsobiaca v Paríži na Hye Young Kim (Ecole Normale Supérieure), nemecký filozof Mario Wennig, ktorý strávil viac než desať rokov v Číne a dnes prednáša na Loyola University Andalusia. Slovenskú akademickú obec zastupovala Kristína Bosáková z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Konferenciu uzatvorili zástupcovia nastupujúcej generácie autorov venujúcich sa interkultúrnej filozofii, a to Rudi Capra (University of Torino), kanadsko-turecký filozof Kurt C.M. Mertel (American University of Sharjah) a Murat Ates (University of Arts Linz).

Jednotliví prednášajúci sa zhodli, že v súčasnej globálnej dobe je nutné hľadať cesty, ako prepájať európske a mimoeurópske filozofické tradície a tak prispieť, medzi iným, i k mierovej komunikácii medzi jednotlivými časťami planéty. Vyjadrili hlboké presvedčenie, že samotný Martin Heidegger, ako aj rôzne prúdy fenomenologicko-hermeneutickej filozofickej tradície, i filozofia taoizmu môžu byť vhodným nástrojom pre interkultúrnu a skutočne globálnu filozofiu adekvátnu pre 21. storočie.

 

Spracoval: Peter Daubner, Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články