Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prof. Paweł Rowiński

Nový prezident ALLEA prof. Paweł Rowiński sa ujal funkcie

23. 5. 2024 | videné 257-krát

Približne 70 delegátov z celej Európy sa 22. mája 2024 zišlo v Berlíne na Valnom zhromaždenie ALLEA 2024. Na podujatí si účastníci okrem iného pripomenuli 30. výročie založenia organizácie a inaugurovali nového prezidenta na funkčné obdobie 2024 až 2027, ktorým sa stal prof. Paweł Rowiński z Poľskej akadémie vied.

Profesor Rowiński, vynikajúci vedec špecializujúci sa na vedy o Zemi, zastával v rokoch 2015 až 2022 funkciu podpredsedu Poľskej akadémie vied a pôsobí ako riaditeľ Geofyzikálneho ústavu akadémie vo Varšave. Medzi jeho výskumné záujmy patria matematické metódy v geofyzike, geofyzikálne toky, riečna hydrodynamika a hydraulika riek.

„ALLEA je silným hlasom európskej vedy na globálnej úrovni a zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní výskumného ekosystému, podporuje akademickú slobodu, uľahčuje ekologický prechod aj v časoch krízy a poskytuje poradenstvo v oblasti rámcových programov EÚ pre výskum a inovácie. Som veľmi poctený a vďačný za príležitosť slúžiť agentúre ALLEA v nasledujúcich rokoch. Som odhodlaný úzko spolupracovať so všetkými členmi ALLEA, aby bolo počuť hlas každej akadémie,“ povedal profesor Rowiński o svojom nadchádzajúcom predsedníctve v ALLEA.

Valné zhromaždenie ALLEA privítalo troch nových členov: Belgickú akadémiu mladých (Flámsko), Mladú akadémiu Španielska a Mladú akadémiu Maďarska, čím sa rozšírila členská základňa na celkový počet členov na 59 akadémií z krajín EÚ a mimo EÚ. Po ich prijatí má teraz ALLEA medzi svojimi členmi šesť mladých akadémií, čo odráža záväzok organizácie podporovať inkluzívnosť, rozmanitosť a spoluprácu medzi generáciami.

Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík zaslal novému prezidentovi ALLEA prof. Pawłovi Rowińskemu blahoprajný list.

Valné zhromaždenie spoluorganizovali Národná akadémia vied Leopoldina, Únia nemeckých akadémií vied a humanitných vied a Nemecká akadémia mladých.

Viac informácií nájdete na www.allea.org.

 

Zdroj: Tlačová správa ALLEA

Súvisiace články