Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Doktorandská búrka v Areáli SAV na Patrónke

Doktorandská búrka priniesla popoludnie plné vedy a zábavy

22. 5. 2024 | videné 374-krát

Slnečná streda 15. mája 2024 patrila mladým, ktorí spoločne vytvorili tú správnu búrku plnú vedy a dobrej nálady. Areál SAV na Patrónke ožil pestrým programom pripravený Výborom Mladých vedcov SAV. Podujatie bolo určené pre záujemcov o doktorandské (PhD.) štúdium na SAV, ako aj pre mladých vedeckých pracovníkov a pracovníčky.

Slovenská akadémia vied ponúka široké možnosti postgraduálneho štúdia. Práve jedným z cieľov Doktorandskej búrky bola ich prezentácia študentom druhého stupňa vysokých škôl. Tí sa v tomto období rozhodujú, na ktorej inštitúcii budú pokračovať doktorandským štúdiom. Mladí vedci a vedkyne z viac ako 20 ústavov mali pre nich pripravené postery s témami dizertačných prác. Počas celého podujatia tak mohli záujemcovia o doktorát klásť otázky tým najpovolanejším osobám.

Okrem posterovej sekcie bol pripravený pestrý program pre všetkých účastníkov. Celé podujatie otvoril predseda SAV Pavol Šajgalík spoločne s členom Predsedníctva SAV Michalom Kšiňanom. Za organizačný výbor vystúpila s otváracím príhovorom aj Barbora Buzássyová, končiaca predsedníčka výboru Mladých vedcov.

Moderovaný program sa začal diskusiou s názvom Sme v pohode?, ktorej témou bolo duševné zdravie mladých. Táto téma je aktuálna a každým rokom naliehavejšia. Hosťami diskusie boli Zuzana Očenášová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., a Jakub Rajčáni z Psychologickej poradne na Univerzite Komenského. Spolu s moderátorom Petrom Boháčom, ktorý moderuje aj Vedecký podcast SAV, vymenovali možné dôvody a príznaky vyhorenia. Na záver debaty uviedli zopár tipov, ako tento problém riešiť a na koho je možné sa obrátiť. Cieľom diskusie bolo otvoriť túto debatu aj na pôde SAV, pretože aj vedci a vedkyne akadémie sú vystavení zvýšenému stresu a pracovnému tlaku, i keď si to možno mnohí z nich neuvedomujú. Vážnu tému však diskutujúci zakončili pozitívne, s odporúčaním byť predovšetkým vnímavý a empatický voči svojmu okoliu a častejšie si posedieť s kolegami napríklad pri koláčiku.

Ťaživé myšlienky po debate o duševnom zdraví neskôr rozptýlil Kvíz pre zVEDAvých. Okruhy otázok boli rôznorodé – od všeobecných encyklopedických faktov cez zaujímavosti zo sveta doktorandského štúdia až po otázky týkajúce sa festivalu STARMUS, ktorý sa konal práve v tom týždni. Viac ako 23 tímov zápolilo s 28 otázkami a celkové poradie sa menilo takmer s každou otázkou. Napokon po poslednej otázke sa na prvej priečke umiestnil tím Chemical sisters. Výhry si však odniesli aj tímy na druhom a treťom mieste.

Zábavná atmosféra pokračovala hudobným vystúpením folklórnej skupiny Gymnik, ktorá pôsobí už desiatky rokov pri Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Štvorica husľových nástrojov rozhýbala nejedného návštevníka na ľudovú nôtu.

Doktorandskú búrku uzatvorilo spojenie stand-upu a slam poetry v podaní Docenta Sedliaka, komika zo Silných rečí spolu so Samom Trnkom, hlavnej hviezdy bratislavských Pančlajnov. Slam poetry s jedinečnou hudobnou tvorbou predstavil Tomáš Šrámek, známy aj ako Bedña. Táto fúzia pobavila všetkých poslucháčov a smiech sa ozýval Aulou SAV v pravidelných a častých intervaloch.

Bohatý program a vedecké stánky mladých kolegov vytvorili priateľskú a pohodovú atmosféru. Nechýbalo občerstvenie, kvalitná káva či cukrová veta PAŠMAK vyrábaná kolegami z Ústavu polymérov SAV, v. v. i. Na podujatie prišlo viac ako dvesto návštevníkov, z čoho nemalú časť tvorili aj mladí zo zahraničia. Doktorandská búrka sa tak zaradila ku úspešným akciám Výboru Mladých vedcov SAV a veríme, že novozvolený výbor bude v najbližších rokoch túto akciu organizovať opäť. Výbor Mladých vedcov ďakuje za spoluprácu počas organizácie tohto podujatia kolegyniam z Referátu strategického rozvoja SAV a členom Predsedníctva SAV – Michalovi Kšiňanovi a Marekovi Radvanskému.

Veríme, že opäť spoločne premeníme slnečné počasie na Doktorandskú búrku aj budúci rok.

 

Spracovali: Barbora Buzássyová, Historický ústav SAV, v. v. i., Monika Bírová, Fyzikálny ústav, v. v. i., Tomáš Goga, Geografický ústav, v. v. i.

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články