Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo organizácie

Igor Lacík prezidentom Polymérnej divízie IUPAC a členom Vedeckej rady IUPAC

8. 2. 2024 | videné 685-krát

Vedecký pracovník Ústavu polymérov SAV, v. v. i., je od januára 2024 prezidentom Polymérnej divízie IUPAC na roky 2024-2027 a členom Vedeckej rady IUPAC na roky 2024-2025. Do týchto pozícií ho zvolilo Valné zhromaždenie IUPAC na Svetovom chemickom kongrese v Hágu v auguste 2023.

IUPAC je Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu (The International Union of Pure and Applied Chemistry). IUPAC bol založený v roku 1919 a predstavuje svetovú autoritu v chémii. Hlavnou činnosťou IUPAC je vytvorenie spoločného chemického jazyka prostredníctvom štandardov, štandardizovaných metód, názvoslovia, terminológie, čo tiež zahrňuje názvy chemických prvkov periodickej tabuľky. IUPAC tiež poskytuje objektívnu expertízu týkajúcu sa globálnych vplyvov chémie na ľudskú spoločnosť. Organizačne má IUPAC osem divízií pre rôzne oblasti chémie a niekoľko komisií, ktoré vznikli pre riešenie aktuálnych a medziodborových tém. 

Igor Lacík pracuje v Polymérnej divízii IUPAC od roku 2002. V priebehu rokov sa stal asociovaným a titulárnym členom a v posledných štyroch rokoch pôsobil ako viceprezident divízie. Pracuje na rôznych projektoch Komisie pre modelovanie polymerizačnej kinetiky a procesov a tiež v Komisii IUPAC pre posudzovanie projektov. Polymérna divízia IUPAC so svojimi temer 100 členmi je najväčšou divíziou v rámci IUPAC divízií. V súčasnosti má Polymérna divízia IUPAC štyri komisie: polymérna  terminológia, modelovanie polymerizačnej kinetiky a procesov, štruktúra a vlastnosti komerčných polymérov, vzdelávanie v polymérnej chémii. Výstupom činnosti divízie sú odporučenia pre terminológiu a nomenklatúru v polymérnej chémii, štandardizácia metód pre získanie IUPAC-odporučených konštánt, prepojenie študentov a učiteľov chémie v edukačných aktivitách a mnohé ďalšie.

V januári 2024 začala svoju činnosť Vedecká rada IUPAC, ktorá bola schválená ako nový orgán IUPAC na Valnom zhromaždení IUPAC v Hágu a v ktorej zodpovednosti bude vedecké smerovanie IUPAC. IUPAC v súčasnosti prechádza reštrukturalizáciou, ktorej cieľom je zefektívniť jej činnosť. Vedecká rada IUPAC je v tomto procese jedným z principiálnych článkov pre navrhnutie kľúčových aktivít IUPAC pre nasledujúce roky, na základe ktorých budú navrhnuté zmeny v štruktúre IUPAC. Igora Lacíka zvolili za jedného z 10 členov Vedeckej rady IUPAC zloženej z piatich interných a piatich externých členov.

IUPAC je prepojený na chemikov na Slovensku cez Slovenský národný komitét IUPAC.

 

Zdroj: Igor Lacík, Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Foto: IUPAC

Súvisiace články