Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Titulná strana štúdie Prognostického ústavu CSPV SAV, v. v. i.

Spoznajte predpovedný model nízkouhlíkového vývoja

6. 2. 2024 | videné 415-krát

Vedeckí pracovníci a pracovníčky Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. (CSPV SAV, v. v. i.) vyvinuli v spolupráci so zahraničnými partnermi modelový nástroj 2050 Pathways Explorer určený na tvorbu scenárov nízkouhlíkového vývoja. Odborná verejnosť sa s týmto nástrojom môže zoznámiť prostredníctvom série sektorovo orientovaných online webinárov. Registrácia je otvorená do 7. 2. 2024 do 12.00 hod.

Modelový nástroj 2050 Pathway Explorer je verejne prístupný model vyvinutý na pôde Prognostického ústavu CSPV SAV, v. v. i. a belgickej spoločnosti Climact.

„Je to internetový nástroj, ktorý umožňuje vypracovať scenáre energetickej transformácie krajín na základe realistických a transparentných predpokladov. Simulácie sa môžu vykonávať v reálnom čase a umožňujú priamo pochopiť kľúčové páky prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Rozsah skúmania zahŕňa energetický systém a jeho dynamiku, všetky emisie skleníkových plynov a súvisiace zdroje a sociálno-ekonomické vplyvy,“ vysvetlila dátová analytička a spoluautorka modelu Dušana Dokupilova z Prognostického ústavu CSPV SAV, v. v. i.

Model je dostupný TU.

Účastníci a účastníčky webinárov sa prostredníctvom nich dozvedia napríklad aké opatrenia je potrebné spraviť, aby sme ako krajina dosiahli uhlíkovú neutralitu, čo môže spraviť jednotlivec, ale aj aké politiky je potrebné prijať, aby sa znížili emisie skleníkových plynov na Slovensku.  V úvode budú stručne predstavené pripravené scenáre, nasledovať bude diskusia. Očakávané trvanie workshopov je 1 hodina.

Termíny:

     - štvrtok 8.2.2024 o 10:00 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a iné využitie pôdy
     - štvrtok 8.2.2024 o 14:00 - Priemysel
     - piatok 9.2.2024 o 14:00 - Doprava
     - pondelok 12.2.2024 o 10:00 - Budovy
     - pondelok 12.2.2024 o 14:00 - Energetika

Registrácia na webináre je možná prostredníctvom odkazu. 

Pred stretnutím bude všetkým zaregistrovaným zaslaný prihlasovací link na stretnutie a pripravené správy, ktoré obsahujú scenáre pre všetky sektory. Ak sa stretnutia nemôžte zúčastniť, ale máte záujem o správy, vyplňte svoje údaje do priloženého prihlasovacieho formulára a správy Vám organizačný tím webinárov odošle.

Spracovala: Katarína Gáliková

Ilustračné foto: Dušana Dokupilová

Súvisiace články