Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Druhá výzva postdoktorandského programu MERIT je otvorená

Druhá výzva postdoktorandského programu MERIT je otvorená

30. 1. 2024 | videné 724-krát

Záujemcovia a záujemkyne sa môžu prihlásiť do druhej výzvy postdoktorandského štipendijného programu MERIT Stredočeského inovačného centra. Program ponúka výskumné príležitosti v piatich hlavných aplikačných oblastiach: Biotechnológie/Biomedicína, Laserové technológie, Vesmírne technológie, Udržateľná energia/Materiály a Digitalizácia/Umelá inteligencia. Uzávierka výzvy je 15. apríla 2024.

Program MERIT má tri strategické ciele: prispieť k posilneniu európskeho výskumného priestoru; nadviazať nové partnerstvá a spoluprácu medzi akademickým a neakademickým sektorom a v neposlednom rade propagovať vedu v spoločnosti medzi mládežou a zasadzovať sa za väčšie zastúpenie žien v technických a prírodných vedách.

Dve výzvy na predkladanie žiadostí ponúkajú celkovo 30 štipendií na obdobie až 30 mesiacov vrátane vyslania ako povinnej súčasti štipendií v trvaní od dvoch do deviatich mesiacov. Konzorcium 19 regionálnych výskumných organizácií, ktoré vystupujú ako hostiteľské organizácie a 36 pridružených partnerov z rôznych sektorov, ponúka vybraným výskumníkom interdisciplinárne a medzinárodné skúsenosti, vynikajúce možnosti odbornej prípravy, prístup k jedinečným výskumným infraštruktúram a široké možnosti vytvárania sietí.

Program MERIT Je podporovaný programom HORIZON EUROPE, spolufinancovaný grantom MSCA-COFUND, rozpočtom regionálnej vlády a rozpočtom hostiteľských organizácií.

Viac informácií

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Ilustračné foto: https://meritcb.eu/

Súvisiace články