Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Obálka monografie

Monografia výrazného predstaviteľa európskej divadelnej avantgardy: Obrazy Romea Castellucciho

8. 12. 2023 | videné 327-krát

Podrobnú analýzu tvorby talianskeho divadelníka Romea Castellucciho, výrazného predstaviteľa európskej divadelnej avantgardy ponúka monografia Michaely Mojžišovej a Dáši Čiripovej z Ústavu divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV, v. v. i., s názvom Obrazy Romea Castellucciho. Kniha rozširuje zriedkavú pôvodnú odbornú produkciu týkajúcu sa zahraničných trendov a osobností. Vyšla ku koncu roka 2023 a jej vydanie podporil Fond na podporu umenia.

Romeo Castelluci sa považuje za jedného z najkontroverznejších, ale aj najinšpiratívnejších tvorcov činoherného, operného a fyzického divadla. Monografia zachytáva formovanie režisérovej špecifickej, originálnej divadelnej poetiky prostredníctvom emblematických inscenácií, a to predovšetkým operného a hudobného divadla z najnovšej etapy jeho tvorby.

Castellucciho poetika, ktorá v kontexte vývinu európskeho divadla reprezentuje zásadnú tendenciu, a to tak na úrovni vizuality, ako aj interpretácie tém, rezonuje aj v slovenskom divadelnom prostredí a domácom teatrologickom diskurze, no dosiaľ u nás nebola teatrologicky spracovaná. Monografia Obrazy Romea Castellucciho na jednej strane prenáša informácie zo zahraničného kontextu a obohatené autorskou reflexiou ich sprostredkúva domácemu čitateľovi, na druhej strane sa netají ambíciou byť relevantným príspevkom do medzinárodného vedeckého diskurzu.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Zdroj a foto: Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, v. v. i.

 

 

 

Súvisiace články