Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Doktorandi SAV

Prof. Ľubica Lacinová hovorila s doktorandmi a riaditeľmi ústavov SAV o novinkách v doktorandskom štúdiu

27. 11. 2023 | videné 512-krát

V aule SAV v Bratislave na Patrónke sa v pondelok 27. novembra 2023 uskutočnilo pravidelné stretnutie študentov a študentiek doktorandského štúdia v SAV s členkou Predsedníctva SAV prof. RNDr. Ľubicou Lacinovou, DrSc.  Podujatiu predchádzalo stretnutie riaditeľov a riaditeliek ústavov a centier SAV a garantov SAV doktorandského štúdia. Cieľom bolo objasniť, aké novinky čakajú na doktorandov a doktorandky v novom akademickom roku, prípadne čo zostáva v organizácii doktorandského štúdia nezmenené. Priestor dostali aj otázky, pripomienky a návrhy publika.

Prof. Ľubica Lacinová v krátkosti zhodnotila uplynulý akademický rok, informovala o počte doktorandov, ako aj o vyplácaných štipendiách. Pripomenula, kde možno nájsť všetky informácie a inštrukcie a upozornila aj na tzv. doktorandské školy. Odporučila aj zapojiť sa do rôznych súťaží s možnosťou finančnej odmeny. V krátkosti sa venovala aj odporúčaniam Medzinárodného hodnotiaceho panelu a spolupráci s IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis).

Doktorandom a doktorandkám prof. Lacinová pripomenula úlohy SAV pri doktorandskom štúdiu, poslanie garantov SAV vo vzťahu k doktorandskému štúdiu a úlohy koordinátorov zahraničných študentov. Upozornila ich na rôzne štipendiá a súťaže a rovnako na dôležité webové podstránky centrálnej stránky SAV.

Podujatie s rovnakým cieľom sa uskutoční vo štvrtok 30. novembra 2023 o 13.30 hod. v Aule na Watsonovej 45 v Košiciach.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články