Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ciele projektu priblížili zástupcovia belehradský doktorand Stefan Ilić, MS a koordinátor projektu doc. Ing. Milan Tyšler, CSc. V strede Jens Stoltenberg

Generálny sekretár NATO Jens Stoltenberg sa v Belehrade zoznámil s projektom SP4LIFE

27. 11. 2023 | videné 665-krát

Pri príležitosti oficiálnej návštevy generálneho sekretára NATO Jensa Stoltenberga v Srbsku 21. novembra 2023 sa v Belehrade uskutočnila v hoteli Holiday Inn prezentácia vedeckých projektov podporovaných NATO v rámci programu Veda pre mier a bezpečnosť (Science for Peace and Security - SPS).

Zo 14 NATO SPS projektov, do ktorých je zapojené Srbsko, boli prezentované tri projekty, medzi nimi aj projekt Inteligentná náplasť pre systémy na podporu života – SP4LIFE, ktorého koordinátorom je Ústav merania SAV, v. v. i., a partnermi sú ďalšie štyri univerzitné pracoviská zo Srbska, Severného Macedónska, Belgicka a Slovenska. Počas návštevy generálneho sekretára NATO projekt predstavil jeho poradca z NATO SPS úradu Dr. Eyup Turmus a ciele projektu priblížili zástupcovia riešiteľov, mladý belehradský doktorand Stefan Ilić, MS a koordinátor projektu doc. Ing. Milan Tyšler, CSc. V nasledujúcej diskusii hosť ocenil inovatívnosť riešenia a jeho potenciál a vyjadril potešenie z toho, že na riešení sa podieľajú mladí ľudia z viacerých krajín. 

V rámci projektu SP4LIFE sa vyvíja systém s nositeľnými elektronickými náplasťami pracujúci v reálnom čase, ktorý zhromažďuje a inteligentne analyzuje informácie o životne dôležitých parametroch viacerých zranených osôb (dýchanie, srdcový tep, okysličenie krvi, tlak krvi a telesná teplota) a ktorý môže pomôcť zdravotníckemu personálu optimálne ich monitorovať a manažovať napríklad v prípade hromadných nehôd alebo teroristických útokov. Nositeľné zariadenie podobné náplasti pripevnené na hrudník zranenej osoby monitoruje základné vitálne parametre a vyvolá alarm, ak sa kriticky zmení zdravotný stav osoby. Zároveň je možný bezdrôtový prenos meraných dát z viacerých náplastí do jedného monitorovacieho tabletu, kde sa s použitím metód umelej inteligencie nepretržite vyhodnocujú aj ďalšie životne dôležité parametre zranených a ich predpokladané trendy, čo umožňuje prioritné ošetrenie a prevoz do zdravotníckeho zariadenia tých zranených, ktorí sú v najväčšom ohrození života.

 

Text: Viktor Witkovský, Ústav merania SAV, v. v. i.

Foto: www.um.sav.sk 

Súvisiace články