Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Nová monografia

Vyšla nová publikácia o lišajníkoch, machorastoch a cievnatých rastlinách Národného parku Veľká Fatra

20. 11. 2023 | videné 351-krát

Vydavateľstvo SAV Veda predstavilo na podujatí Bibliotéka (9. – 12. novembra 2023) medzi novinkami aj monografiu Lišajníky, machorasty a cievnaté rastliny Národného parku Veľká Fatra. Ide o rozsiahle dielo zahŕňajúce 50 rokov intenzívneho výskumu jedného z najzachovalejších národných parkov na Slovensku, na ktorom sa podieľali vedeckí a odborní pracovníci a pracovníčky Botanického ústavu CBRB SAV, v. v. i., v Bratislave, Botanickej záhrady UK v Blatnici a ďalších slovenských akademických, univerzitných aj muzeálnych pracovísk.

„Monografia prináša zoznam vegetačných jednotiek zistených v záujmovom území a údaje o rozšírení a synekológii 1 803 taxónov (druhov až variet a krížencov) cievnatých rastlín, 462 taxónov machorastov (99 pečeňoviek a 363 machov) a 458 druhov lišajníkov, zaznamenaných na území národného parku a jeho ochranného pásma, resp. v obciach v jeho bezprostrednej blízkosti,“ popisuje dielo kolegov Katarína Vantarová z Botanického ústavu CBRB SAV, v. v. i., a dodáva, že špeciálna vďaka pri tvorbe monografie patrí bývalému riaditeľovi Správy Národného parku Mgr. Petrovi Vantarovi. „Veľmi nám pomohol pri získavaní historických informácií a mapových podkladov.“ Nemalá vďaka od autorov patrí aj bývalému zamestnancovi – zoológovi Ing. Jurajovi Žiakovi za poskytnutie titulnej fotografie.

Národný park Veľká Fatra je najmladší a zároveň tretí najväčší z deviatich doteraz vyhlásených národných parkov Slovenska. Rozkladá sa na území okresov Martin, Turčianske Teplice (oba v regióne Turiec), Banská Bystrica (Pohronie) a Ružomberok (Liptov); v okolí Kraľovian nepatrne zasahuje aj do okresu Dolný Kubín (Orava). Vyznačuje sa mimoriadnou rozmanitosťou živej i neživej prírody.

Súčasťou publikácie je aj mapa referenčného územia, prehľad maloplošných chránených území a bohatá fotografická príloha.

 

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Zdroj: Ján Kliment, Katarína Hegedüšová Vantarová, BÚ CBRB SAV, v. v. i.

Foto: autori publikácie

Súvisiace články