Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

RELIROMA, logo

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. začal riešiť projekt APVV RELIROMA

8. 11. 2023 | videné 318-krát

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV (ÚESA SAV), v. v. i., ako hlavné riešiteľské pracovisko začal riešiť projekt APVV-22-0389 RELIROMA. Jeho hlavným cieľom je skúmanie a zdokumentovanie prejavov cirkevnej i necirkevnej religiozity medzi Rómami na Slovensku, vrátane prejavov modernej a postmodernej spirituality a doteraz neskúmaných fenoménov náboženského experimentovania, dekonvertovania, nonreligiozity a sekularizmu.

Projekt v úvodnej fáze vyhodnotí kvantitatívne údaje k etnicite, religiozite a ireligiozite z jestvujúcich sociometrických výskumov z územia Slovenska v dynamickej perspektíve. Následný kvalitatívny výskum religiozity, spirituality a nonreligiozity medzi Rómami na Slovensku bude prebiehať na individuálnej mikroúrovni (jednotlivec, rodina) aj na mezoúrovni (inštitúcie atď. ) v rámci lokálneho sociálneho poľa. Okrem vstupného zmapovania pôsobenia tradičných cirkví, ako aj nových náboženských hnutí medzi Rómami na Slovensku sa projekt zameria na etnografický výskum medzi veriacimi Rómami a náboženskými lídrami vo vybraných lokalitách. Prostredníctvom skúmania životných trajektórií a príbehov však priblíži aj cesty nepraktizujúcich veriacich, dekonvertitov, spirituálnych hľadačov, nábožensky indiferentných a sekulárnych Rómov. Ako kontrolná vzorka bude rovnakými metódami výberovo mapovaná aj lokálna nerómska populácia.

Výskumný dizajn originálne kombinuje kvantitatívnu analýzu s kvalitatívnym výskumom, pričom aplikuje metódu viacúrovňovej a viaclokalitnej etnografie. Uvedené metódy umožnia získané profily zasadiť do širšieho kontextu. Špecifickým cieľom projektu je dokumentovanie vizuálnych prejavov, t. j. nábožensko-spirituálnych a rituálnych objektov a kompozícií v rómskych komunitách v rámci lokálnej zbožnosti (kaplnky, kríže, domáce oltáre, obrazy, fresky, devocionálie atď. ) metódou dokumentárnej a umeleckej fotografie.

Jedným z hlavných výstupov projektu bude prvý web-portál rómskeho insitného náboženského umenia na Slovensku. Projekt pripraví aj putovnú výstavu a prednášky v regiónoch.

Viac informácií o projekte

 

Spracovala: Martina Wilsch, ÚESA SAV, v. v. i.

Súvisiace články