Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračný obrázok: HikingArtist, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Pätica zaujímavých psychologických výskumov z roku 2022

4. 10. 2023 | videné 568-krát

Ľudská myseľ a správanie neprestávajú prekvapovať ani po desaťročiach vedeckého skúmania. Psychologický výskum preto prekvitá a každoročne sú v tejto oblasti publikované tisícky vedeckých článkov. Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i., mapuje významné psychologické vedecké výstupy publikované v roku 2022 v časopise Nature. Pozrite si výber najzaujímavejších článkov z tejto vednej oblasti, ktoré sa tešia značnému záujmu výskumníkov aj verejnosti.

  1. Pôst napomáha stresu a depresívnym príznakom u pacientov s depresívnou poruchou

Pacienti s veľkou depresívnou poruchou často nereagujú na terapiu a ich liečba je náročná. Preto sa nemecký výskumný tím z Hannoveru rozhodol skúmať, ako týchto pacientov ovplyvní predĺžené obdobie pôstu. 21 participantov s depresívnou poruchou a 28 zdravých dobrovoľníkov podstúpilo 72 hodinový pôst, počas ktorého konzumovali iba vodu. Výsledky ukázali, že 3 dni pôstu žiadnym výrazným spôsobom neovplyvnil dobrovoľníkov, avšak u participantov s depresívnou poruchou nastal pokles stresu a kognitívno-afektívnych symptómov. To znamená, že títo pacienti po ukončení pôstu v menšej miere prežívali nepríjemné myšlienky a pocity spojené s depresiou. Výskumníci predpokladajú, že pôst môže priamo zlepšiť depresívne symptómy a taktiež zlepšiť reakciu na liečivá.

  1. Interakcia s budúcim ja vo virtuálnej realite redukuje negatívne správanie

Holandskí výskumníci sa podujali na celkom zvláštny experiment – skúmali, čo sa stane, keď odsúdení páchatelia dostali možnosť komunikovať vo virtuálnej realite s avatarom, ktorý predstavoval ich budúce ja. Počas interakcie uvažovali o svojom súčasnom životnom štýle, pričom sa striedala perspektíva ich súčasného ja a perspektíva ich budúceho ja. Výskumný tím predpokladal, že táto skúsenosť zvýši ich schopnosť predstaviť si seba samých v budúcnosti a zníži ich deštruktívne správanie. A skutočne, deštruktívne správanie, ako napríklad užívanie alkoholu či nadmerné míňanie, sa vplyvom tohto netradičného rozhovoru u páchateľov zredukovalo.

  1. Užívanie probiotík vplýva na správanie spojené s rizikom

Ovplyvňuje črevná mikroflóra naše správanie? Túto otázku sa rozhodli zodpovedať vedci z Maastrichtskej univerzity v Holandsku. Predpokladali, že zmenou zloženia črevnej mikroflóry pomocou probiotík by mohli ovplyvniť správanie spojené s rizikom. Tieto zmeny sú teoreticky možné prostredníctvom prepojenia čreva a mozgu, ktorého existencia je v poslednom desaťročí podporovaná rastúcim množstvom výskumu. V rámci výskumu 57 participantov užívalo po dobu 30 dní probiotiká alebo placebo. Výsledky odhalili zarážajúce zistenia - skupina participantov, ktorá užívala probiotiká, skutočne menej riskovala a preferovala rozhodnutia orientované na budúcnosť.

  1. Meditácia a kognitívno-behaviorálna terapia ovplyvňujú ochotu vyhľadať psychologickú pomoc

Značná časť populácie sa vyhýba vyhľadaniu psychologickej liečby, čo ohrozuje ich schopnosť účinne sa vyrovnať so záťažou. Cieľom štúdie izraelských výskumníkov bolo porovnať účinky meditácie s kognitívno-behaviorálnou terapiou na postoje k vyhľadaniu psychologickej pomoci. Štúdie sa zúčastnilo 24 dobrovoľníkov. Analýza odhalila, že meditačné aktivity, rovnako ako terapia, približne v rovnakej miere zlepšovali hodnotenie psychologickej pomoci a taktiež ochotu ju v budúcnosti vyhľadať.

  1. Doplnky výživy s čučoriedkami zlepšujú rozumové schopnosti u starších ľudí

V staršej populácii na celom svete sa postupne zvyšuje počet ochorení súvisiacich s rozumovými schopnosťami – preto je dôležité výskumne overovať spôsoby, ktoré dokážu tento úbytok rozumových schopností aspoň čiastočne zastaviť. Výskumný tím z univerzity Tabriz zhodnotil všetky doterajšie experimenty, ktoré skúmali efekt doplnkov výživy s čučoriedkovým extraktom na funkcie mozgu u staršej populácie. Do svojej analýzy zahrnuli celkovo 11 štúdií. Z existujúcich výsledkov vyplýva, že tieto doplnky majú priaznivý vplyv na kognitívne funkcie, výkonnosť pamäte, rýchlosť spracovania informácii a celkovú pozornosť.

Predchádzajúci text zo série 5 psychologických výskumov z 2022, ktoré zaujali svet nájdete TU.

 

Spracoval:  Alexander Loziak PhD.

Ilustračné foto: HikingArtist, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

 

 

Zdroje:

1. Stapel, B., Fraccarollo, D., Westhoff-Bleck, M. et al. Impact of fasting on stress systems and depressive symptoms in patients with major depressive disorder: a cross-sectional study. Sci Rep 12, 7642 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-11639-1

2. van Gelder, JL., Cornet, L.J.M., Zwalua, N.P. et al. Interaction with the future self in virtual reality reduces self-defeating behavior in a sample of convicted offenders. Sci Rep 12, 2254 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-06305-5

3. Dantas, A.M., Sack, A.T., Bruggen, E. et al. The effects of probiotics on risk and time preferences. Sci Rep 12, 12152 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-16251-x

4. Aisenberg-Shafran, D., Shturm, L. The effects of mindfulness meditation versus CBT for anxiety on emotional distress and attitudes toward seeking mental health treatment: a semi-randomized trial. Sci Rep 12, 19711 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-24256-9

5. Bonyadi, N., Dolatkhah, N., Salekzamani, Y. et al. Effect of berry-based supplements and foods on cognitive function: a systematic review. Sci Rep 12, 3239 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-07302-4

Súvisiace články