Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

SRo_pyramída_kaloyan-draganov.jpg

Veda SK: Alternatívne metódy v toxikológii

3. 9. 2023 | zhliadnuté 349-krát

Môžeme začať zdanlivo nevinnou otázkou. Našli sa už účinné látky na „toxické“ názory? Okamžite príde reakcia, čo považujeme za toxické. Prečo toxické, prípadne do akej miery. Mohla by z toho vyplynúť celkom zaujímavá diskusia, no vo Vede SK v rámci Nočnej pyramídy Rádia Slovensko sa nebudeme pohybovať v oblasti psychológie ani sociológie. Ostaneme však pri reálnom výskume toxikologických látok. Presnejšie – skúsime nahliadnuť do sféry alternatívnych metód výskumu v toxikológii.

Dr.rer.nat., Ing. Helena Kanďárová, ERT, riaditeľka Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie (ÚEFT) Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., (CEM) vraví, že jej celoživotnou úlohou je prispievať k tomu, aby sa alternatívne metódy výskumu začali viac používať. „Toxikológia má veľmi široký záber. Oblasť, v ktorej som zainteresovaná, je tzv. regulatívna toxikológia. Je potrebná pre zistenie, či látka, ktorá sa uvádza na trh, alebo prípravok, ktorý prichádza na trh, nespôsobí závažný vedľajší účinok pri normálnom použití,“ vysvetľuje Helena Kanďárová, ktorá sa špecializuje na výskum alternatívnych metód, ktoré nahrádzajú testovanie na zvieratách. Aj na validáciu 3D rekonštituovaných modelov ľudských tkanív pre testovanie akútnej toxicity a fototoxicity chemických látok, pesticídov, kozmetiky a zdravotných pomôcok. Je spoluautorkou niekoľkých metód na hodnotenie kožnej dráždivosti, kožnej leptavosti aj fotoxicity s 3D tkanivovými modelmi. Zaujme nielen nadšením pre svoju prácu, ale aj víziami. Napríklad: „Aj s použitím umelej inteligencie sa snažíme vytvoriť univerzálny model, podľa ktorého by sa v budúcnosti dali testovať určité typy toxicity.“

Vedeckú Nočnú pyramídu s Helenou Kanďárovou z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, v. v. i., vysiela Rádio Slovensko v pondelok 4. septembra od 22.20 hodiny.

 

Text: Stano Ščepán

Foto: unsplash.com/Kaloyan Draganov

Súvisiace články