Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo konferencie

Plasty – zásadná súčasť riešenia v navigovaní priemyselnej transformácie

31. 8. 2023 | videné 487-krát

Verejná prednáška prof. Reinholda W. Langa (Institute of Polymeric Materials and Testing (IPMT), Johannes Kepler University Linz, Austria) na tému Plasty – zásadná súčasť riešenia v navigovaní priemyselnej transformácie sa bude konať 4. septembra 2023 o 13.20 hod. v Aule Magna na Fakulte informatiky a informačných technológií STU (Ilkovičova 2) v rámci otvorenia konferencie Polymer Meeting 15 in Bratislava. Prednáška bude v angličtine.

Koncept udržateľného vývoja bol etablovaný v roku 1987. V súčasnosti žijeme v období, keď je potrebné na globálnej aj regionálnej úrovni naliehavo riešiť priemyselnú transformáciu v rámci

(1) Agendy pre udržateľný vývoj Organizácie spojených národov,

(2) Parížskeho dohovoru na zníženie a limitovanie dopadu a rizík klimatických zmien a

(3) Európskeho Zeleného dohovoru smerom ku klimaticky neutrálnej a udržateľnej Európskej únii.

Priemyselná transformácia vyžaduje riešenia v dvoch oblastiach:

(1) transformácia v energetickom systéme od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom energie a

(2) transformácia toku materiálov zavedením princípov cirkulárnej ekonomiky namiesto súčasného lineárneho toku od materiálov k odpadu.

Súčasná a budúca kvalita života je nemysliteľná bez plastov, ktoré sú v rôznej forme využívané vo všetkých sektoroch ľudskej spoločnosti. V prednáške bude zdôraznená kľúčová úloha plastových materiálov a plastikárskeho priemyslu v technologickej transformácii vedúcej k udržateľnosti. 

Polymer Meeting 15 in Bratislava https://pm15.sav.sk/ je globálna konferencia konaná 4. až 7. septembra 2023 za účasti najvýznamnejších predstaviteľov súčasnej polymérnej vedy vo svete. Organizátorom konferencie je Ústav polymérov SAV, v. v. i., a Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU.

Kontakt:

Ing. Igor Lacík, DrSc., igor.lacik@savba.sk, 0903789107, predseda konferencie

Mgr. Silvia Podhradská, PhD., silvia.podhradska@savba.sk, organizačný tajomník konferencie

 

Spracovala: Silvia Podhradská, Ústav polymérov SAV, v. v. i. 

Súvisiace články