Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Organizátori spustili registráciu na konferenciu

Organizátori spustili registráciu na COINTT 2023

21. 8. 2023 | videné 512-krát

Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR), hlavný organizátor konferencie COINTT (Cooperation Innovation Technology Transfer) spustil registráciu na najväčšie podujatie na Slovensku venované transferu technológií, ochrane duševného vlastníctva, inovácii a podpore podnikania. Koná sa 24. až 25. októbra 2023 v Bratislave.

COINTT 2023 opäť privíta hostí z radov akademikov, vedeckovýskumných pracovníkov, podnikateľov, zástupcov neziskových organizácií a podnikateľských asociácií zo Slovenska i zahraničia.

Hlavnou témou tohtoročného podujatia je otázka, ako vyplniť „biele miesta“ v oblasti transferu technológií týkajúce sa praxe. Kľúčové témy odznejú počas dvojdňovej konferencie formou zaujímavých prednášok, prezentácií a panelových diskusií. 

Aktuálne organizátor finalizuje program konferencie, ktorý priebežne aktualizuje.

Bezplatná registrácia

Podujatie sa uskutočňuje v rámci riešenia národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Investícia do vašej budúcnosti a spolufinancovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Video: CTT CVTI SR 

Súvisiace články