Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

S príhovorom počas osláv vstupu SR medzi členov CERN vystúpil aj podpredseda SAV pre 1. odd. vied Martin Venhart

Oslavy 30. výročia vstupu SR do CERN

18. 7. 2023 | videné 663-krát

Slovenská republika sa stala členskou krajinou medzivládnej vedeckej inštitúcie CERN dňa 1. júla 1993. Oslava tohto výročia sa pod záštitou prezidentky SR uskutočnila v utorok 27. júna 2023 na pôde Univerzity Komenského v Bratislave. 

Na oslavách sa zúčastnila riaditeľka CERN pre medzinárodné vzťahy Charlotte Warakaulle, zástupcovia MŠVVaŠ Slovenskej republiky, MŠMT Českej Republiky, veľvyslanec SR pri OSN v Ženeve, zástupcovia inštitúcií spolupracujúcich s CERN zo Slovenska (SAV, UK, UPJS, TUKE,…) aj z Čiech (UK, AV ČR). 

Oslavy sa začali ranným programom pre stredoškolákov na FMFI UK, kde si študenti okrem prednášok a virtuálnej návštevy detektora ATLAS mohli vyskúšať vlastnými rukami zostaviť hmlovú komoru a vidieť stopy častíc kozmického žiarenia. Rovnaké podujatie pre stredoškolákov sa uskutočnilo už skôr (15. júna 2023) na pôde Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky PF UPJŠ v Košiciach.

Popoludní sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie vo Vedeckom Parku UK, kde pozvaní hostia predniesli svoje príhovory a zástupcovia slovenskej vedeckej obce zosumarizovali, čo sa Slovensku za tých 30 rokov spolupráce s CERN podarilo, nielen na vedeckej úrovni, ale aj prínos pre slovenský priemysel či výučbu študentov rôznych odborov. V mene SAV sa na slávnostnom podujatí prítomným prihovoril podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied, úspešný experimentálny jadrový fyzik Martin Venhart. 

Oslavy zanechali veľmi dobrý dojem u pani riaditeľky, ktorá ocenila akciu pre stredoškolákov aj výrazné zastúpenie mladých kolegov na oslavách. Rovnako zástupcovia minsterstiev a inštitúcií potvrdili veľký význam spolupráce SR s CERN a možnosti, ktoré táto spolupráca ponúka nielen pre vedcov, ale aj pre slovenskú spoločnosť ako celok. Slovensko sa v CERN nielen zapája do vedeckých experimentov, ale úspešne rozvíja spoluprácu v IT oblasti či v rôznych technických odboroch a doterajšia úspešná spolupráca otvára ďalšie príležitosti do budúcnosti.

 

Zdroj: Výbor pre spoluprácu SR s CERN-om

Foto: Stanislav Griguš, SG-production, s. r. o.

Súvisiace články