Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prof. Antonio Di Nola

Plaketa SAV Jura Hronca za zásluhy v matematických vedách pre prof. Antonia Di Nolu

13. 6. 2023 | videné 485-krát

Pri príležitosti životného jubilea si prevzal z rúk podpredsedu SAV pre 1. oddelenie vied Dr. Martina Venharta dlhoročný spolupracovník Matematického ústavu SAV, v. v. i., jeden z jeho vedeckých poradcov prof. Antonio Di Nola, PhD., univerzitný profesor matematickej logiky na Univerzite v Salerno, Cagliari, Taliansko.

Ako uviedol Dr. M. Venhart v slávnostnom príhovore, je preňho cťou byť pri takejto príležitosti, v spoločnosti excelentných vedcov, bez ktorých by Slovenská akadémia vied nemohla existovať.  

Prof. Antonio Di Nola, PhD., (1947, Grumo Nevano, Taliansko) je univerzitný profesor matematickej logiky, ktorú študoval na Univerzite v Neapoli. Jeho prvá záverečná práca bola o Matematike metamatematiky. Donedávna bol riaditeľom Ústavu matematiky na Univerzite v Salerne, kde dnes pôsobí ako emeritný profesor. „Pozoruhodné sú okrem iného jeho aktivity v oblasti teórie fuzzy množín a fuzzy logiky,“ priblížil vedeckú kariéru oceneného prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., z Matematického ústavu SAV, v. v. i. Medzi jeho najznámejšie výsledky patrí reprezentačná Di Nolova veta pre MV-algebry, štúdium l-okruhov a semi-okruhov či Di Nolova veta o normálnej forme pre Łukasiewiczovu logiku a mnohé ďalšie. Prof. A. di Nola bol v rokoch 2017 – 2020 prezidentom Talianskej spoločnosti pre logiku a filozofiu vedy. V roku 2013 dostal cenu Medzinárodnej asociácie pre fuzzy množiny a fuzzy systémy. Je zakladateľ a hlavný editor časopisu Soft Computing, Springer Verlag, okrem toho bol a je editorom v početných vedeckých časopisoch.

(Viac o vedeckej činnosti prof. Antonia Di Nolu v prílohe Laudacio)

Vo svojej srdečnej ďakovnej reči okrem vyjadrenia vďaky podnetnej a vynikajúcej spolupráci s Matematickým ústavom SAV prof. Di Nola spomenul, že okrem matematiky je jeho veľkou vášňou aj poézia, sám je autorom štyroch básnických zbierok.

Ako zdôraznil A. Dvurečenskij, prof. Nola je spolupracovníkom Matematického ústavu SAV už od 90. rokov minulého storočia. Na základe významných vedeckých výsledkov, celej vedeckej a organizačnej činnosti a dlhodobej a úspešnej spolupráce s Matematickým ústavom SAV, v. v. i., Vedecká rada SAV udelila prof. Antoniovi Di Nolovi, PhD., pri príležitosti jeho 75. narodenín Plaketu SAV Jura Hronca za zásluhy v matematických vedách.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články